Santa Coloma de Farners es va declarar dilluns ciutat lliure de circs amb animals després d'aprovar-se una moció presentada per la CUP i que va comptar amb el suport de tots els grups municipals que conformen el ple.

I és que si bé des de l'equip de govern (CiU i PSC) l'alcalde Antoni Solà va recordar que l'Ajuntament "d'ofici" ja ha negat de sempre el permís per a la permanència de circs a la població amb animals donaven suport a la moció de la CUP per fer encara més evident el compromís de la corporació municipal de la capital de la Selva.

Des de CpC, el seu portaveu David Boguñà va destacar que si bé donaven suport a la moció, el dret dels infants a disfrutar dels circs tampoc se'ls havia de prohibir i per tant a parer seu no s'havia de portar a l'extrem tots els circs amb animals i dir que en tots es troben en males condicions. El regidor de la CUP Eloi Ginestà va defensar la moció i el ple de Santa Coloma per unanimitat va donar el sí al text presentat per l'edil.

Text per regular els sorolls

Un altre punt que el ple va aprovar és la nova ordenança de sorolls que si bé no dista de l'actual, el text s'ha renovat tal com va relatar el regidor de Medi Ambient Josep Cullell (CiU). Amb el nou text, les sancions que es preveuen poden arribar fins als 300.000 euros si es tracta d'una infracció molt greu. Les més lleus arriben a 900 euros i les greus a 12.000 euros.

L'objectiu de l'ordenança de soroll és vetllar per la qualitat sonora del medi urbà, regular els nivells sonors i les vibracions imputables a l'exercici de la indústria i les activitats en general, així com les originades a la via pública, i garantir la necessària qualitat d'aïllament de les edificacions. L'ordenança regula aspectes com ara els horaris en què no es poden engegar electrodomèstics que facin soroll en cases particulars, els sorolls màxims que poden fer les industries, en quins horaris o la contaminació acústica que pot provocar un cotxe amb la finestra oberta i la música molt alta.

Un altre tema que també recull el nou text és que es regula el dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient, l'Ajuntament ha de posar a disposició de la població de manera clara, comprensible i fàcilment accessible, la informació relativa a la contaminació acústica.

El ple també va aprovar el mapa de capacitat acústica del municipi com a instrument de gestió del soroll per prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i dibuixa tres zones bàsiques al municipi: de sensibilitat acústica alta, moderada i baixa, i els decibels màxims a què es pot arribar.