"L'Hospital Sant Jaume té greus problemes de tresoreria, fins al punt que l'Ajuntament ha hagut de sortir a deixar diners a l'Hospital perquè puguin pagar les nòmines", va dir l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (CiU), al darrer ple. La causa del mal estat de les finances del centre hospitalari és el deute global de la Generalitat amb l'Hospital, que va ser quantificat al ple en 1.700.000 euros. Corominas va descobrir la situació del Patronat de l'Hospital arran del debat generat per una moció del Partit dels Socialistes de Catalunya. També, va fer l'afirmació sota la pressió constant d'un grup de treballadors de l'Hospital que, des d'una finestra externa situada al costat de les cadires del ple, van fer sonar botzines estridents a cada intervenció de l'alcalde i dels regidors.

Al final del debat de la moció, l'alcalde va retreure als regidors del PSC que "haguessin basat el finançament de la construcció dels pisos tutelats en una subvenció". Corominas va fer referència als pisos tutelats per a gent gran de la plaça Balmés, dependents del Patronat de l'Hospital Sant Jaume d'Olot i inaugurats al gener del 2011. "Els vàrem avisar que podria passar", va dir. Va precisar que l'avís de CiU va fer referència a un canvi en les circumstàncies econòmiques, que han deixat els habitatges en el darrer lloc de les prioritats de pagament de la Generalitat.

Corominas va avançar que el 2013 serà un any difícil. "Perquè des de Madrid ens han declarat la guerra", va apuntar. Va argumentar que l'Ajuntament d'Olot ha pujat en un 7% la previsió de participació en els impostos de l'Estat i la Diputació en un 11%. D'aquesta manera va voler indicar que "els diners de Madrid van a l'Administració Local i s'ofega econòmicament la Generalitat". Va afegir que "cada dia estem trucant a la Generalitat i quan hi truques i parles amb els responsables has d'escoltar respostes que en algun moment també et planteges tu". Va exclamar: "no sé què fem aquí. Estan escanyats i sense un euro".

Va indicar que davant la complicada situació econòmica que es preveu, l'Ajuntament prioritzarà les ajudes socials. De moment ha hagut d'afegir 35.000 euros a la partida de 861.000 destinada l'ajuda social del 2012. "Primer ajudarem la gent", va dir.

La moció dels socialistes que va provocar la reacció estava enfocada a reclamar el deute de la Generalitat envers l'Ajuntament. Segons el regidor, Jaume Mir (PSC), el deute condiciona el pressupost del municipi d'una manera important.

Això no obstant, el regidor d'Hisenda, Josep Gelis (CiU), va resaltar que "la Generalitat ha rebaixat considerablement el deute amb l'Ajuntament i els organismes autònoms. Va posar com a exemples que el deute del Govern amb gestora urbanística Olotina, SA. (GUOSA), a 30 de juny del 2011 era de 3.270.000 euros i ha baixat fins a 1.850.000 euros. També va indicar que en aquest temps el deute d'1.700.000 euros amb l'Hospital s'ha mantingut. "Aquests deutes vénen originats per subvencions del Tripartit", va dir. D'altra banda, Gelis va precisar que la tresoreria municipal ha millorat. Va indicar que ho demostra el fet que els pagaments a proveïdors han passat de 58 i 72 dies de mitjana al 2011 a entre 30 i 40 dies a les darreres setmanes del 2012.

Abans de Gelis, van parlar Júlia Sala del PP, la qual va dir "considero que la Generalitat té el deure de pagar el deute als ajuntaments, que malgrat la crisi no poden donar l'esquena a les necessitats". Pere Gómez (ERC), va recordar que el Govern deu diners a les farmàcies i als organismes concertats. Va indicar que l'origen està en el deute de l'Estat envers la Generalitat i en la manca d'una agència tributària pròpia. Ignasi Mulleras del PxC, va indicar que Espanya, Catalunya i Olot són una cadena que necessita un acord polític i evitar una confrontació.

Al final tots es van posar d'acord amb Josep Gelis (CiU), que va demanar reclamar 5.553.000 euros, en comptes dels 6.000.000 exposats a la moció del PSC.