La religiosa Teresa Forcades està considerada com la més mediàtica de Catalunya. El dia 25 de gener serà a Olot per parlar de la salut pública i la indústria farmacèutica. Forcades parlarà sobre la manera, en la qual la salut pública es troba amenaçada.

Explicarà que els ciutadans han d'afrontar la substitució del concepte de salut com a dret pel de la salut bé privat sotmès a les regles dels mercats.

Descobrirà els agents implicats en el canvi, segons el programa, hi ha les indústries farmacèutiques.