El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'ordre de tancament de la pedrera del Mas Blanc, d'Ullà. L'alt tribunal català ha resolt el recurs d'apel·lació que l'Ajuntament d'Ullà i l'empresa Gestora de Runes de al Construcció SA i Áridos Uniland SA van interposar contra la sentència de primera instància del jutjat contenciós número dos de Girona, la qual ja n'0rdenava la clausura. El TSJC ordena el tancament de les activitats d'extracció de recursos miners, fabricació de morter i formigó i de dipòsit controlat de residus que es realitzen a la pedrera. També condemna l'Ajuntament a obrir un expedient sancionador per l'exercici de les activitats sense llicència i a la restauració del terreny a l'estat que tenia en el moment d'inici de les activitats.

La resolució judicial declara que no s'ha obtingut la llicència ambiental per a les activitats de fabricació de morter i formigó i del dipòsit controlat de residus en tot l'àmbit de la pedrera, així com la sol·licitada per a totes les activitats amb la llicència ambiental del 2 de maig de 2003 a la zona qualificada com a parc natural, amb clau 2b.

La resolució és del 7 de juny de l'any 2012 i és ferma, de manera que no s'hi pot presentar recurs de cassació. El Grup de Defensa del Montgrí està al darrera d'aquestes sentències que ordenen la clausura de l'explotació, per la qual fa anys que batalla fins el punt que l'any 2004 va interposar el recurs contenciós administratiu que en primera instància els va donar la raó el contenciós administratiu 2 de Girona. Això va ser el 16 d'abril de l'any 2010.

No obstant això, el recurs presentat tant per l'Ajuntament com per l'empresa explotadora de l'extracció a la muntanya han allargat el procés judicial fins al darrer pronunciament, de l'any passat, que reitera l'ordre de tancament de la pedrera dictada en primera instància.

Pendent d'execució

El col·lectiu proteccionista s'ha mostrat satisfet perquè la segona instància judicial ordena la clausura de l'explotació d'extracció minera. No obstant això, el Grup de Defensa del Montgrí lamenta que entre la primera sentència i aquesta segona, l'explotació ha seguit endavant, l'esvoranc al Montgrí s'ha fet més gran i ara serà més costós restaurar-lo. L'entitat també apunta que l'Ajuntament d'Ullà "té ara un paper ben complicat ja que es va posicionar clarament a favor de la pedrera i haurà de complir la sentència i fer-la tancar".

No obstant això, el camí judicial encara no està tancat. En els propers dies, el lletrat de Grup de Defensa del Montgrí reclamarà l'execució de la sentència després que hagi transcorregut el termini fixat per al seu compliment voluntari per part de l'Ajuntament condemnat.