23 de gener de 2013
23.01.2013

Les cambres volen que els agents locals participin en la gestió de l'aeroport

23.01.2013 | 01:00

Les cambres de comerç gironines han presentat al·legacions al projecte de Reial Decret que va presentar l'Estat l'any passat pel qual es regulava la creació de Comitès de Coordinació Aeroportuària a nivell autonòmic. Les entitats gironines demanen que es modifiqui aquesta nova normativa permetent que els agents econòmics locals puguin ser partíceps en la gestió de l'aeroport de Girona, una possibilitat que el Reial Decret no permet. I és que segons el document que va tirar endavant l'Estat, només es podrien crear aquests comitès de control en els aeroports que superin els vuit milions de passatgers anuals, una xifra a la que Girona no arriba, ja que actualment es troba vorejant els tres milions.
En les al·legacions presentades, les cambres recullen dues alternatives per facilitar que a l'aeroport gironí es puguin crear aquests òrgans de gestió. D'una banda, proposen que el criteri es marqui en funció de l'impacte sobre el PIB que representi l'activitat derivada de la infraestructura aeroportuària en cadascuna de les demarcacions. D'altra banda, també es planteja la possibilitat que es rebaixi el límit de passatgers anuals fins als tres milions, en cas de mantenir el criteri de trànsit.
En les al·legacions també es proposen canvis en la composició d'aquests comitès, fent que la presidència i la vicepresidència s'exerceixin de manera rotatòria i per períodes temporals; crear una vicepresidència que pugui ser exercida per l'administració autonòmica o local; o que la Cambra de Comerç pugui integrar-se com a membre de ple dret a les comissions.
El Reial Decret fixa actualment que en aquests òrgans hi haurà un representant del Ministeri de Foment, que exercirà la Presidència del Comitè de Coordinació Aeroportuària, dos representants de la respectiva comunitat autònoma, tres representants d'Aena, tres representants de les corporacions locals, designades a proposta de l'associació de municipis i províncies d'àmbit autonòmic, un representant del Consell de Cambres de la comunitat i un representant de les organitzacions econòmiques i socials representatives en la respectiva comunitat autònoma. D'aquesta manera, les cambres gironines troben molt difícil que en aquest marc hi pugui haver representació local per l'aeroport de Girona en el comitè català.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook