L'Associació de Naturalistes de Girona (ANG), la IAEDEN-Salvem l'Empordà i l'Associació Fòrum l'Escala-Empúries han presentat al·legacions al projecte de decret de creació de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Les associacions veuen amb bons ulls la creació de la junta però estan en contra la proposta de composició de l'ens que aplega uns 40 membres perquè consideren que no representa a tots els actors del territori, és massa àmplia i té masses veus locals. Per això, demanen al Departament d'Agricultura que faci una nova proposta que garanteixi la representativitat de tots els actors territorials i amb un enfocament global.

El passat mes de març el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Peca, Alimentació i Medi Natural va treure a exposició pública el projecte de decret de creació de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Des d'un principi, el projecte ja comptava amb un informe de la Secretaria d'Administració i Funció Pública de la Generalitat que trobava "excessiu" el nombre de membres i recomanava reduir aquesta xifra per "simplificar al màxim l'organització interna, facilitar l'operativitat i l'eficiència de l'ens".

El projecte de creació de la junta tenia 40 membres dividits entre els ajuntaments dels municipis integrants del Parc, entitats socials, ecològiques, empreses o sindicats agraris i representants de la Generalitat, l'Estat i els Consells Comarcals. Tots els membres que en formin part no tenen dret a indemnitzacions per assistència a les sessions o dietes.

El projecte ha estat sotmès a informació pública des del passat 16 de març i fins aquest 4 d'abril. Durant aquest temps, tres entitats ecologistes gironines han presentant al·legacions al projecte de decret de la Junta Rectora del Parc. En un escrit conjunt asseguren que és "un encert" donar prioritat a les funcions de conservació de l'òrgan però ressalten que la proposta de composició de la Junta Rectora no és "la més encertada". " No hi ha una representació justa i equitativa de tota la diversitat territorial i social que té el Parc", es subratlla dins el document.

Les tres associacions consideren que una Junta formada per 40 membres serà poc efectiva i operativa i, per això, demanen la seva simplificació. "Les Juntes Rectores d'altres parcs naturals ja estableixen un nombre de representants per sectors que garanteixen representativitat i funcionalitat a aquests espais", es descriu en l'escrit.

A més, asseguren que les vint entitats i organitzacions que s'inclouen a la llista de membres del territori evidencien deficiències en la proporcionalitat dels diferents sectors representats i un "biaix" cap al localisme. Les associacions asseguren que no sembla que quedi prou clara la preseència de cap entitat o organització dedicada a la preservació dels valors culturals i patrimoni històric del Parc. Afegeixen que hi ha una "sobrerepresentació" de les veus locals que podria resultar "perjudicial" per als interessos generals. "Una mirada excessivament miop sobre el territori local com la que es reflecteix en la proposta del decret gairebé no dóna veu als legítims interessos del conjunt de la ciutadania", apunten.

Per altra banda, les associacions comenten que dues de les entitats proposades per formar part de la Junta Rectora s'han mostrat "històricament oposades" a la creació i permanència del mateix Parc. En aquest sentit, assenyalen que la seva inclusió podria suposar dificultats en el funcionament de l'òrgan i la governabilitat del Parc Natural.

Per tots aquests motius, les associacions ecologistes gironines demanen al Departament d'Agricultura que es faci una nova proposta de composició de la Junta que garanteixi la representació de tots els actors territorials amb una mirada que vagi més enllà dels límits del Parc.