18 de juliol de 2013
18.07.2013

El Consell de l'Alt Empordà supera el termini per pagar

A més, en acabar l'any passat tenia més de nou milions que estaven pendents de cobrament

18.07.2013 | 09:25
El President del Consell, Xavier Sanllehí, en una imatge d´arxiu.

La Presidència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (CCAE), amb el seu president Xavier Sanllehí al capdavant, va declarar ahir com a aprovat, l'expedient de liquidació del pressupost que correspon a l'exercici que es va dur a terme durant tot l'any 2012.

Segons l'informe emès per l'interventor comarcal, el resultat pressupostari és d'1.823.361,69 euros, un cop ajustat amb tots els imports corresponents als crèdits gastats i finançats amb romanent de tresoreria i les desviacions de finançament registrades al llarg del corresponent exercici.

Com passa a quasi totes les administracions, el Consell aplica un percentatge de cobertura del seu pressupost a drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. En aquest cas s'ha previst una dotació de 220.258,12 euros. També paral·lelament, s'ha habilitat una partida que puja a 513.617,42 euros i que està destinada al pagament dels romanents de crèdits que han estat afectats per les desviacions de finançament. De tot això, en resulta un romanent de tresoreria per a despeses generals d'1.001.798,05 euros.

D'acord amb l'actual Llei d'Hisendes Locals, del resultat de la liquidació del pressupost es dedueix que l'any passat el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aconseguir un estalvi net de 2.189.329 euros. Aquest representa un 13,64% sobre el total dels ingressos corrents.

L'endeutament a 31 de desembre de 2012 és de 2.786.670 euros, una xifra que suposa el 20,49% sobre el total dels ingressos corrents que han estat liquidats. Totes aquestes dades posen en evidència les polítiques d'ajust econòmic que ve aplicant la institució en aquest mandat.

D'altra banda, en la liquidació del pressupost, a l'informe que ha estat fet per l'interventor es reconeix que el termini de pagament a proveïdors supera amb escreix, és a dir més del que és suficient i necessari, el termini fixat per la normativa actual i vigent. Aquesta normativa té escrit que el termini establert a l'hora de dur a terme el pagament ha de ser com a màxim de tres mesos.

Pendents de pagament
A 31 de desembre de 2012 hi havia exactament 7.143.170,27 euros que estaven pendents de pagament de l'exercici corrent. Aquesta situació es deu, fonamentalment, a les dificultats que té el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per rebre amb una certa regularitat els ingressos que aquests financen des dels diferents serveis que presta aquesta institució.

En concret, en acabar l'any passat hi havia 9.399.724,26 euros que estaven pendents de cobrament per part del Consell Comarcal. Dins d'aquesta xifra s'hi trobaven exactament 6.166.948,23 euros que corresponien a l'exercici dut a terme al 2012 i els altres 3.232.776,03 euros restants pertanyien a anys anteriors.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema