24 de juliol de 2013
24.07.2013

El veritable càncer de la sanitat catalana

24.07.2013 | 09:45
Pedro Mur
«Bé, amics, els casos de putrefacció del sistema sanitari es van acumulant, però anem a la seva qualificació des d'un punt de vista moral i fins i tot jurídic»

Activista

«Quan els que tenen el deure de gestionar la sanitat pública (...) ostenten interessos econòmics en empreses privades, la sanitat pú-blica es converteix en un "negociet"»

Se'ns diu, per activa i per passiva, que la necessitat de les retallades en Sanitat obeeix a la crisi... Pot ser que en part sigui així, però en una altra part molt important obeeix a l'estat de putrefacció en el qual es troba des de fa temps la gestió de la sanitat catalana.
I és que quan els que tenen el deure de gestionar la sanitat pública, després del típic nomenament digital pel govern de torn, ostenten interessos econòmics en empreses privades del sector sanitari, la sanitat pública es converteix en un "negociet" per a aquests "emasculats morals", i la conseqüència són més retallades als diners públics, ja que el seu "negociet" es basa sobretot a reduir les despeses.
Exemples constatats els últims anys de casos de corrupció en la sanitat catalana i que han saltat als mitjans de comunicació: Cas Pomés, Cas Prat, Cas Padrosa, Cas Bagó, Cas Sant Pau, Cas Crespo.

Bé, amics, els casos de putrefacció del sistema sanitari es van acumulant, però anem a la seva qualificació des d'un punt de vista moral i fins i tot jurídic.

Quan les conductes dels corruptes originen pèrdues econòmiques a l'erari públic el cas pot qualificar-se com un delicte de tipus econòmic (Frau, Suborn, Malversació, Apropiació indeguda, Estafa...). Però una altra cosa és quan la cobdícia dels corruptes afecta a la salut de les persones.
Existeix un consens generalitzat per part dels especialistes en matèria sanitària en el sentit que les retallades en sanitat acaben ocasionant morts de pacients. Això és obvi i els mecanismes pels quals es produeixen aquestes morts són coneguts per tots els qui hem exercit la medicina.
Doncs bé amics, jo afirmo que si es pot provar mitjançant estudis científics elaborats i meticulosos que a Catalunya s'ha produït o bé dany a la salut o morts de pacients per les retallades lligats a una gestió corrupta de la Sanitat Pública... la responsabilitat dels gestors d'aquesta sanitat que han incorregut en comportaments corruptes, a banda de per un delicte econòmic, ho seria per delictes de lesions i/o d'homicidi.

La Fiscalia, que per això està, faria bé d'ordenar la formació d'un comitè d'experts en medicina forense que elaboressin un estudi per analitzar si existeix correspondència entre la gestió corrupta als hospitals catalans i la producció de dany als pacients, i si aquesta correspondència existeix l'acusació ha de pujar a l'esglaó dels delictes contra les persones.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook