El Sindicat d'Educació de CCOO i la Federacio d'associacions de pares i mares d'alumnes de Catalunya (Fapac) han demanat al Síndic de Greuges que investigui de quina manera afecten les retallades pressupostàries als estudiants que pateixen algun tipus de discapacitat, inadaptació al medi escolar o risc d'exclusió social. Aquest és un dels objectius de la queixa que ahir van entrar al registre de la sindicatura; l'altre és que el Síndic reclami al Departament d'Ensenyament que garanteixi els drets d'escolaritat d'aquest alumnat.

Fapac i CCOO han denunciat al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que Ensenyament no garanteix "els drets de l'alumnat més sensible del sistema educatiu", basant-se en el fet que ells són els usuaris d'una sèrie de programes retallats per l'administració com són les Unitats de Suport a l'Educació Especial (USEE), la dedicació dels auxiliars d'Educació Especial o del personal vetllador i de les Unitats d'Escolarització Compartida (UEC).

En la queixa registrada ahir a la sindicatura, CCOO i la federació de pares exemplifiquen aquesta situació explicant que alguns centres d'educació especial els han informat que reben alumnat que, amb el suport adequat, es podria escolaritzar en centres ordinaris. Per les dues organitzacions, això significa que "no s'assegura el dret a ser escolaritzat en un centre d'educació especial únicament com a darrer recurs" i ho interpreten "com a mesura d'estalvi econòmic, en detriment dels drets dels alumnes".

La federació d'AMPA i el sindicat han expressat la seva preocupació al Síndic de Greuges perquè el curs vinent, 2013-2014, s'assignarà un nou concurs públic que substituirà el que es ve prorrogant des del 2009-2010 i en relació amb el qual han detectat una retallada del 10,5% en el pressupost de licitació de les UEC; una reducció de la despesa anual per alumne de fins a un 7,3%; una rebaixa del període finançat pel Departament, d'11 a 9 mesos per curs; una disminució de la qualitat de l'atenció; una manca de temps de preparació per als professionals d'aquestes unitats, als quals els redueixen el temps del contracte; i, per últim, que s'està aprofitant la reducció del pressupost d'algunes entitats "per acomiadar personal amb molts anys d'experiència en el sector, desaprofitant uns coneixements amb el conseqüent perjudici per a l'alumnat".

Aquests són alguns dels elements denunciats per CCOO i la Fapac que volen que la Sindicatura de Greuges investigui.