13 de març de 2014
13.03.2014

Agricultura destina 1 milió a millorar la seguretat de les urbanitzacions en incendis

13.03.2014 | 00:00

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural destinarà un milió d'euros per millorar la seguretat de les urbanitzacions davant dels incendis forestals.
Els treballs que se subvencionen consisteixen a aclarir les zones d'arbres i estassar els arbustos en un franja d'almenys 25 metres d'amplada, en aquells boscos que envolten les urbanitzacions o nuclis urbans. D'acord amb la normativa prevista pel Departament, els treballs hauran de respectar un arbre cada sis metres -tenint en compte la mida- i es netejarà el sotabosc deixant-hi les espècies que no són inflamables.
Una modificació legal aprovada el gener d'aquest any determina que, a partir d'ara, les mesures de prevenció d'incendis forestals es facin extensibles a totes les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals o en els 500 metres que els envolta.
En la convocatòria d'enguany, la Generalitat ha modificat els conceptes subvencionables per tal de fer-los més entenedors. Aquests són "tallada d'arbrat i estassada de sotabosc" i "estassada de sotabosc". A més, s'ha previst incrementar l'import unitari màxim subvencionable en aquelles actuacions que s'executin en terrenys amb pendent superior al 40%.
Agricultura també va recordar que les franges de protecció en urbanitzacions només són una de les cinc mesures a les quals obliga la llei. Aquestes són tenir una franja exterior de protecció de 25 metres, mantenir les parcel·les i les zones verdes netes de vegetació, un pla d'autoprotecció contra incendis forestals, una xarxa d'hidrants perimetral homologats o una reserva d'aigua equivalent i mantenir nets de vegetació seca els vials interns i d'accés i les cunetes.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook