La Diputació de Girona ha posat en marxa, a través del seu organisme de salut Dipsalut, diverses accions per combatre el mosquit tigre a les comarques gironines. Entre elles, el tractament amb larvicides als punts de cria dels espais públics i les accions per sensibilitzar la població de la importància d'evitar que l'insecte es reprodueixi en espais particulars. La implicació dels ciutadans és bàsica perquè es calcula que el 80% dels espais on pot reproduir-se són privats.

Aquest any, s'ha avançat la campanya contra aquest insecte perquè la meteorologia ha accelerat la seva activitat biològica. Ja s'han detectat larves d'aquest insecte en alguns municipis gironins a causa de les suaus temperatures de l'hivern passat i de la primavera.

Enguany, la campanya contra el mosquit tigre s'ha avançat, ja que la meteorologia ha accelerat l'activitat biològica d'aquest insecte. Gràcies als mostreigs que ha fet el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter i al treball de camp que els escolars de les comarques gironines han fet en el marc del Projecte Educatiu del Mosquit Tigre, ja s'han detectat larves d'aquest insecte en alguns municipis gironins. Aquesta troballa confirma que aquest any s'ha avançat l'eclosió dels ous d'aquest mosquit. Això s'explica per les suaus temperatures, tant d'aquest hivern com del que va de primavera, i a les últimes pluges.

Coincidint amb l'inici de l'activitat biològica del mosquit, s'han reprès les actuacions per controlar-ne la població. Entre elles, hi ha l'aplicació periòdica de productes per matar les larves. Aquest tractament es fa en els punts de cria dels espais públics, com ara els embornals que tendeixen a acumular aigua. Dipsalut i el Servei de Control de Mosquits proporcionen la cartografia de punts de risc als ajuntaments i formen i assessoren als serveis tècnics municipals perquè duguin a terme aquest control antilarvari.

Conscienciació a les escoles

El pla per combatre el mosquit també inclou accions de sensibilització a la població, com el Projecte Educatiu del Mosquit Tigre, la promoció d'ordenances municipals per lluitar contra l'insecte o la creació de xarxes de voluntaris per conèixer l'activitat de mosquits tigres adults als municipis i per donar a conèixer les pautes per evitar que criïn.

La tasca de conscienciació és especialment intensa en aquelles zones en què el mosquit tigre està provocant més molèsties. En aquests casos, el Servei de Control de Mosquits informa porta a porta de les mesures que cal prendre per impedir la reproducció de l'insecte.

Segons remarca l'òrgan de salut pública Dipsalut, "la implicació dels ciutadans és bàsica perquè es calcula que el 80% dels espais on pot reproduir-se el mosquit tigre són privats" i a les administracions els és "molt difícil actuar-hi".

Els consells per evitar que el mosquit criï a casa es resumeixen en evitar petites acumulacions d'aigua, per exemple, en testos, cendres, abeuradors, galledes, carretons o fonts ornamentals.

Transmissió de malalties

A través d'un comunicat, la Diputació de Girona ha recordat que "és important recordar que el mosquit tigre pot arribar a ser un vector de transmissió de malalties tropicals emergents com el dengue o el chikingunya, tal com s'ha demostrat en altres països mediterranis".