L'ICS a Girona i l'IAS han presentat un pla estratègic conjunt fins al 2015 en el marc del Projecte CIMS. Les dues entitats asseguren que conserven la seva identitat pròpia pel que fa a la missió i els valors institucionals però comparteixen visió, per tant, "un mateix objectiu de futur".

A finals de 2012 els responsables dels hospitals Trueta i Santa Caterina van presentar el Projecte CIMS, el projecte d'aliances estratègiques entre les dues institucions. En aquell moment, es van posar les bases del que havia de ser una nova manera de treballar, basada en el treball per processos i la participació dels professionals en la detecció de punts crítics i proposta d'accions de millora, accions que s'han d'anar executant amb l'objectiu de millora continuada. I tot, segons asseguren, "amb la vista posada en el pacient i en la consecució de l'excel·lència". Durant aquests mesos s'ha anat implantant aquesta nova manera de fer, i paral·lelament s'ha anat definint el pla estratègic de les dues institucions 2013-2015, que no és més que el Pla estratègic del Projecte CIMS. Aquest document, recull les línies estratègiques que conduiran les nostres actuacions durant els propers anys.