L'Ajuntament de Bescanó ha comprat dues pissarres digitals per a l'escola pública Dr. Sobrequés, gràcies a les mesures d'estalvi energètic que s'han aplicat a les instal·lacions del centre. Entre elles, destaca la implantació d'un sistema de gestió que permet una regulació eficient del funcionament de la calefacció i la seva monitorització per poder detectar incidències o ineficiències del sistema i corregir-les.

El regidor de Medi Ambient, Pere Lluís Garcia, va explicar que l'escola és el principal punt de consum energètic, en el que respecte a edificis municipals, i va assegurar que els resultats aconseguits fins ara han estat extraordinaris. A part de l'estalvi assolit, el regidor també va considerar molt important el valor pedagògic per a l'alumnat, que ha participat activament en el projecte i que pot contribuir a traslladar el missatge d'estalvi energètic a les famílies. A l'escola s'ha creat un "equip energètic" format per la direcció de l'escola, un representant de l'Ajuntament i els tècnics de manteniment de les instal·lacions, que s'han encarregat de sensibilitzar a professors i alumnes sobre l'ús responsable de l'energia. També s'ha proposta un conjunt de bones pràctiques ambientals.

Les mesures en estalvi energètic a l'escola pública de Bescanó formen part d'un pla d'eficiència energètica, pel que ha apostat el municipi. Seguint les directrius del "Pla d'acció d'energia sostenible (PAES)", elaborat a partir de l'adhesió al Pacte d'Alcaldes, l'Ajuntament de Bescanó ha implantat, des de l'inici d'aquesta legislatura, un conjunt de mesures d'estalvi en les instal·lacions municipals i l'enllumenat públic, amb l'objectiu d'avançar en l'estalvi energètic i la millora de l'eficiència i com a mesura necessària per reduir els consums i els costos energètics.

Un 15% menys de gas

En relació al 2010, els estalvis aconseguits el 2013 han estat del 26% del total del consum d'electricitat i, en el cas del gas natural, del 15%. L'Ajuntament de Bescanó va informar ahir que vol continuar incidint en aquesta línia, aprofitant les oportunitats que els avenços tecnològics ofereixen, que fan possible obtenir reduccions de consum sense que la qualitat de vida dels ciutadans es vegi afectada.

El Consistori va explicar que les mesures implantades han estat finançades, en la seva major part, amb subvencions estatals (PLAN E), autonòmiques (ICAEN) i de la Diputació de Girona (Del Pla a l'Acció) i que la repercussió en el pressupost municipal ha estat mínima.