30 de maig de 2014
30.05.2014

El Consell d'Estat afirma que la reforma local lesiona l'autonomia municipal

El Tribunal Constitucional admet a tràmit tots els recursos d'inconstitucionalitat que ha rebut contra la nova llei

30.05.2014 | 00:00
El Consell d´alcaldes del Gironès, dimecres, es va centrar en els recursos.

El Consell d'Estat ha respost el recurs d'inconstitucionalitat que 3.000 municipis d'arreu de l'Estat han presentat contra la reforma local amb un informe en el qual afirma que la llei promoguda pel Partit Popular lesiona l'autonomia municipal.

L'informe assenyala aspectes de conflicte de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) amb els ajuntaments i recalca que estan en consonància amb el dictamen sobre l'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local que el màxim òrgan consultiu de l'Executiu ja va fer el juliol de 2013.

Fonts del Consell d'Estat han assenyalat que el seu informe és preceptiu davant el conflicte de defensa de l'autonomia local que van plantejar els ajuntaments, ja que han anunciat que presentaran un recurs davant el Tribunal Constitucional. Aquests ajuntaments, governats per totes les forces polítiques menys el PP i el PNB, van plantejar el conflicte en defensa de la seva autonomia local.

El requisit per interposar el recurs era que el subscrivís una setena part del total d'ajuntaments -1.160 dels 8.116 existents- i que representés una sisena part de la població -és a dir, 7,6 milions de ciutadans.

El nou dictamen del Consell d'Estat diu que hi ha "fonaments jurídics suficients" perquè els Consistoris plantegin "un conflicte en defensa de l'autonomia local".

En el seu dictamen de juliol de 2013, el Consell d'Estat advertia que la reforma local comportaria un "marc competencial més estret", "una considerable restricció" i el "debilitament" de l'autonomia municipal. El Consell era crític amb l'anomenat "cost estàndard" dels serveis, perquè podia "considerar-se com una habilitació en blanc" al Govern, al qual va aconsellar que ho regulés degudament, com així va fer posteriorment.
L'informe de l'organisme, preceptiu però no vinculant, assegurava que la reforma podria provocar un "debilitament de l'autonomia municipal" per la translació competencial a les diputacions provincials, entitats que, recalcava, són de "representació indirecta".

Per la seva banda, el ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit els nou recursos d'inconstitucionalitat que el Govern i el Parlament de Catalunya, els governs d'Andalusia, Canàries i Astúries, els parlaments d'Extremadura, Andalusia i Navarra, i els grups parlamentaris Socialista, Esquerra Plural, UPyD i Mixt del Congrés dels Diputats, van presentar contra la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. Un cop admesos a tràmit els recursos, el Tribunal ha acordat traslladar l'escrit de les demandes al Congrés, el Senat i el govern espanyol, que disposen de 15 dies per personar-se i formular al·legacions. L'admissió a tràmit no suposa cap pronunciament de fons sobre els recursos.
La Generalitat va acordar presentar el recurs contra la reforma local el passat 4 de març -juntament amb els dirigits contra la Llei Wert, la Llei d'unitat de mercat i la d'avaluació ambiental-, pel que considera una "reforma encoberta de la Constitució".

Els greuges a la Generalitat

Per al Govern català, la norma envaeix competències de la Generalitat en matèria de funció pública, organització territorial, autoorganització i règim jurídic de les administracions públiques catalanes i locals. També denuncia que afecta l'autonomia financera de la Generalitat i que no respecta el contingut essencial de l'autonomia local garantida per la Constitució i l'Estatut.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook