12 de juny de 2014
12.06.2014

El Consell d'Estat alerta dels riscos d'eliminar les proves

El màxim òrgan consultiu considera que la desaparició de la selectivitat pot afectar la igualtat entre alumnes

12.06.2014 | 00:00

El Consell d'Estat ha considerat que suprimir la Selectivitat, tal com fixa la reforma educativa promoguda pel Ministeri d'Educació, i concedir a les universitats la possibilitat d'utilitzar determinats criteris addicionals propis per seleccionar qui hi accedeix "podria perjudicar el tractament uniforme dels alumnes".
Així s'assenyala en el dictamen al projecte del Reial decret que el Consell de Ministres va aprovar divendres, en el qual s'estableix la normativa bàsica dels requisits d'accés i dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau.
Aquest document fixa que, després de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (Lomce), la selectivitat desapareixerà a partir del curs 2017-2018. En el seu lloc, s'estableix com a requisit d'accés tenir el títol de Batxillerat o equivalent. A més, les universitats són les que determinen l'admissió a aquests ensenyaments per part dels estudiants que hagin obtingut la titulació que dóna accés a la Universitat.
El Consell d'Estat ha opinat -el dictamen data del 22 de maig- que concedir a les universitats la possibilitat d'utilitzar determinats criteris addicionals pot introduir "un element de discrecionalitat que podria perjudicar el tractament uniforme dels alumnes".
En un dictamen anterior, el màxim òrgan consultiu deia que el sistema d'accés a la Universitat basat exclusivament en el criteri de la nota d'admissió "venia funcionant correctament i ha garantit la igualtat dels alumnes en l'adjudicació de places universitàries".
Ara, el Consell ha destacat que la nova possibilitat que les universitats fixin les seves pròpies proves podria anar contra la uniformitat de l'alumnat, sobretot amb les denominades "avaluacions específiques de coneixements i/o competències"; més quan el text no desenvolupa el contingut bàsic d'aquestes avaluacions, podent donar lloc "a sistemes molt diversos". També si es té en compte la dificultat o la impossibilitat que puguin tenir alguns alumnes per acudir a aquestes proves, quan existeixi una coincidència o proximitat de dates entre els centres de preferència.
Es poden generar "situacions d'incertesa per a l'alumnat amb la consegüent fallida dels principis generals d'admissió als ensenyaments universitàries oficials que han d'inspirar el sistema", ha apuntat el Consell. També ha aconsellat que caldria concretar els límits màxims de places a les universitats públiques i privades.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook