La Junta de Govern de la Diputació de Girona va acordar destinar 15.995 euros a dos projectes internacionals del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'ens supramunicipal aportarà concretament 9.995 euros per a un programa d'ampliació d'un taller d'impremta a Guatemala, adreçat a persones amb discapacitat, i 6.000 euros per a l'Agenda Llatinoamericana Mundial de l'any 2015.

D'altra banda, la Diputació, com a sòcia fundadora d'aquesta entitat, hi abona una quota anual, que enguany ascendeix fins a 3.000 euros.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals, com les diputacions, ajuntaments, consells comarcals i mancomunitats, que té per objectiu finançar accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits. Gestiona de forma conjunta els recursos econòmics que hi aporten les institucions associades i també disposa d'un equip tècnic d'especialistes que faciliten un seguiment coordinat dels projectes que es desenvolupen.