L'Ajuntament de Banyoles manté que el procés de concessió demanial del Club Natació Banyoles "és totalment legal i bo per a la ciutat". En resposta a les manifestacions de l'entitat ecologista Limnos, que veia una "espiral d'irregularitats" en l'acord per cedir part de l'estany de Banyoles i acusava l'equip de govern d'haver tancat "un acord ridícul" amb el club, el consistori recorda que l'expedient va ser aprovat pel ple, pe majoria absoluta, dues vegades, primer de manera inicial i posteriorment de manera definitiva.

Entre les dues aprovacions, explica el consistori a través d'un comunicat, "hi va haver un període d'informació al públic i només van fer-hi al·legacions els grups municipals a l'oposició, però Limnos no en va fer. Es va poder interposar un recurs administratiu i un contenciós-administratiu contra l'acord definitiu, i no ho va fer ningú, Limnos tampoc. I després de deixar passar els terminis diuen que és il·legal?". El govern de Banyoles recorda que "s'han seguit tots els passos per garantir un procediment legal i en cap moment s'ha concessionat l'estany". Primer l'expedient es va tramitar amb informe favorable del secretari i l'interventor municipal, i l'autorització de la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat, "que és l'òrgan que fa el control últim de legalitat". També s'ha formalitzat la concessió demanial davant de notari públic i s'ha inscrit al Registre de la propietat de Banyoles per atorgar seguretat jurídica a l'operació.