07 de febrer de 2015
07.02.2015

Sintetitzen a partir de CO2 un àcid per al sector farmacèutic

La investigació de la UdG suposa un salt significatiu per obtenir productes orgànics d'alt valor afegit

07.02.2015 | 00:00
Els investigadors Ramon Ganigué, Sebastià Puig i Pau Batlle.

Un treball dut a terme per investigadors del grup de recerca Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) de la Universitat de Girona demostra per primera vegada la possibilitat de sintetitzar directament àcid butíric (C4H82) a partir de diòxid de carboni. La descoberta feta pels investigadors Ramon Ganigué, Sebastià Puig, Pau Batlle, Maria Dolors Balaguer i Jesús Colprim ha estat publicada per la revista Chemical Communications i suposa un salt significatiu molt important en l'obtenció de productes orgànics d'alt valor afegit mitjançant sistemes bioelectroquímics. I és que l'àcid butíric té múltiples aplicacions en els sectors farmacèutic i químic i pot ser transformat en combustible a través d'un procés d'esterificació.
L'esgotament dels recursos fòssils i els impactes negatius que generen sobre el medi provoca que cada vegada sigui més necessari desenvolupar nous processos d'obtenció de productes químics fonamentats en la utilització de recursos renovables. En els darrers anys la comunitat científica internacional ha mostrat un interès creixent per l'electrosíntesi microbiana, que té un principi ben simple: aprofitar la capacitat que tenen determinats bacteris quan s'aplica un corrent elèctric extern per captar el diòxid de carboni i convertir-lo en compostos orgànics complexos amb valor afegit (àcids orgànics o alcohols). Però fins ara només s'havia pogut sintetitzar àcid acètic, un producte amb aplicacions industrials molt barat que el converteix en poc interessant des d'un punt de vista comercial.
Els experiments es van realitzar a escala laboratori amb cultius de bacteris autotròfics dominats per espècies del gènere Clostridium. La màxima concentració d'àcid butíric obtinguda va ser de 20.2 mMC. En aquest estudi, a més, es va observar la producció de butanol i l'etanol a valors de pH baixos. Aquesta dada resulta especialment rellevant per les possibilitats de producció de biocombustibles que comporta. Des de la UdG indiquen que els bons resultats esperonen a continuar la recerca iniciada per optimitzar encara més l'eficiència del procés i reduir els costos associats a la separació i recuperació de productes de fermentació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook