08 de juny de 2015
08.06.2015

El Ripollès perd fins a 880 habitants en els últims cinc anys

La comarca té un índex d'envelliment del 180,35% i l'índex català està situat al 112,81%

09.06.2015 | 07:10

La població del Ripollès s'ha reduït en els darrers 5 anys (segons dades del Consorci d'Acció Social del Ripollès). En concret, en 5 anys ha baixat en 880 persones. A partir del 2013 ha deixat de superar la xifra de 26.000 habitants i ara el cens està situat en 25.700 habitants. Pel que fa a localitats Ripoll fa 5 anys fregava els 11.000 habitants i ara s'ha situat en 10.751. És la catorzena comarca en el rànquing de les menys poblades.

La tendència és que el nombre d'emigracions creixi i el nombre de defuncions superi el dels naixaments. També es redueix el percentatge de població immigrada, que ha quedat situat en un 8%, mentre que a la resta de Catalunya és del 14,5%. La memòria del Consorci d'Acció Social exposa: "El percentatge d'immigrants preocupa per la poca atracció econòmica i laboral que genera la comarca". Tot i el baix percentatge d'immigració, el 13,5% de la població de 0 a 15 anys és d'origen immigrat. El Marroc, Romania, Colòmbia, Hondures i l'Equador són els 5 països més presents al territori. La població d'origen marroquí representa el 44,4% del total de la població immigrada del Ripollès.

La memòria té en compte que la comarca compta amb 568 persones nascudes a l'estranger que han obtingut la nacionalitat espanyola. Els nacionalitzats representen el 2,2% del total de la població del Ripollès, destaca el fet que el 13% els nacionalitzats són majors de 65 anys.
L'emigració dels habitants del Ripollès (tant d'origen autòcton com immigrat) és un dels motius que -segons la Memòria- explica la pèrdua de població. Només ?l'any passat, 561 persones del Ripollès es van establir a l'estranger.

La comarca té un índex d'envelliment del 180,35% mentre que l'índex català està situat al 112,81%. La Memòria indica que falta relleu generacional. Pel que fa a l'envelliment, les localitats més afectades són Queralbs, Setcases, Vallfogona del Ripollès i Ribes de Freser.
D'acord amb les realitats socials i demogràfiques el Consorci d'Acció Social destina els seus recursos en primer lloc a la dependència. En la seva major part són persones grans amb poca mobilitat per causa de l'envelliment i de malalties.

L'índex de sobreenvelliment al Ripollès és del 17,5% respecte al total de la població envellida , mentre que a Catalunya és del 15,25%. Respecte les persones grans amb dependència, el Consorci ofereix atenció personal a domicili. És a dir, dóna suport a les activitats bàsiques (alimentació, vestir i higiene). En relació amb les persones grans que viuen soles en cinc anys han crescut les demandes de servei de teleassistència. El 2010 tenien 210 usuaris i ara en tenen 526. El servei proporciona més autonomia funcional, més seguretat a la llar, tranquil·litat als familiars i també ajuda per combatre la soledat.

En segon lloc posa les persones en risc d'exclusió, les quals són les més vulnerables i afectades per la crisi econòmica. El treball del Consorci té l'objectiu de cobrir les necessitats bàsiques. En aquest sentit, la memòria exposa: "És imprescindible que la ciutadania disposi d'una mínima cobertura de les necessitats bàsiques -afegeix: Sobretot aquelles famílies amb fills menors i persones grans amb alguna malaltia física i psíquica".

La Memòria destaca que al Ripollès hi ha famílies amb nadons que viuen situacions entre el risc i el maltractament. Als nadons els han garantit uns mínims d'alimentació i un entorn confortable, que ha repercutit en el seu benestar físic i emocional.

Un total de 5 nadons es van beneficiar del projecte durant el 2014. Quatre van ser ajudats a les llars d'infants de Ripoll i un a la de Camprodon.

L'ajut ha permès a 16 famílies pagar el lloguer i 1 a pagar la hipoteca. El Consorci ha fet 51 mediacions amb entitats bancàries que han evitat desallotjaments. Han aconseguit dacions i lloguers.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook