11 de juny de 2015
11.06.2015

Carta oberta al sr. Lluís sales de la cup

15.06.2015 | 07:14

"El Sr. Sales, abans que el seu grup entri a la corporació, ja està ajudant a embrutar encara més el malmès nom de la Diputació"

Davant l'escandalós silenci del president de la Diputació de Girona, Sr. Joan Giraut, respecte de les declaracions que el senyor Lluís Sales, responsable d'organització i extensió de la CUP de les comarques gironines, va fer al Diari de Girona el passat dilluns 1 de juny, els membres de la Junta de Personal i del Comitè d'Empresa del CSI-F de la corporació, en nom propi i en el de molts companys que així ens ho han demanat, volem contestar al Sr. Sales, el qual, abans que el seu grup entri a la corporació, ja està ajudant a embrutar encara més el malmès nom d'aquesta, amb les seves manifestacions.
El Sr. Sales manifesta, amb una frivolitat esfereïdora, que entraran a la cova d'Alí Babà, alhora que ens sorprèn dient que vindran per entendre la complexitat de la Diputació i de les seves empreses públiques. Sr. Sales, la Diputació participa en empreses públiques i en societats mercantils, i de propietat pròpiament dita, a través de les quals gestiona directament determinats serveis, només en té dues, a saber: el Patronat de Turisme, i SEMEGA, els estatuts de les quals estan al servei de qualsevol ciutadà i no tenen cap tipus de complexitat, i, si s'hagués pres la molèstia d'haver-los llegit, segurament ho veuria amb més claredat, alhora que, demostrada està la tasca de promoció exterior de les comarques gironines de la primera; i en referència a la segona, ens podem enorgullir que a SEMEGA tenim el semental més reproductiu del món, entre altres tasques que duu a terme. Ja se sap, però, que la ignorància és molt atrevida, i pel que fa a vostè, és un ignorat que, pel que es veu, opina de temes corporatius sense coneixement de causa i només d'oïda, perquè li diu un company.
En les seves declaracions assegura que vindran a fer una tasca d'investigació, serà molt benvingut el qui vingui, i que suposo que a partir d'ara ja podrem considerar com el 007 provincial (o potser provincià?).
Quant a la tasca d'investigació que diu que faran respecte a com es fan les adjudicacions, aquestes es duen a terme mitjançant un acurat estudi per part dels tècnics corporatius, que tot seguit, i mitjançant el corresponent informe, es tramita l'expedient de licitació i s'eleva a la Mesa de Contractació per tal que aquesta valori les propostes presentades. Per tant, poden investigar el que creguin convenient, però hem de dir-li que ens pensàvem que assumptes públics tan elementals, vostè ja els sabia, abans d'opinar amb tanta lleugeresa; també és ben cert que Lenin deia que els ximples es pensen que sempre tenen la raó, i volen deixar l'empremta en aquelles qüestions que funcionen relativament bé.
I què podem dir-li dels temes amb relació als serveis socials? Miri, Sr. Sales, entre altres coses, en què la Diputació de Girona treballa per tal de millorar el benestar de la societat gironina, hi ha l'aportació que aquesta fa als menjadors escolars, que potser algun dels fills dels seus companys se'n beneficien i vostè ni ho sap, o que, mitjançant els nostres serveis a la gent gran, a través de la nostra teleassistència, també en poden gaudir les seves àvies.
Hem d'informar-lo també, per al seu coneixement, que, mitjançant la nostra adhesió al consorci d'Acció Social de Catalunya, no solament s'han pogut preservar tot un seguit d'entitats amb els corresponents llocs de treball, sinó que contribueixen de manera realment decisiva a millorar l'atenció social a la demarcació de Girona.
Respecte a això que diu que aixecaran estores, hem de dir-li que es nota molt que no ha trepitjat mai la Diputació, ja que en no tenir-ne cap (tret de la del despatx del president, que és l'única que podran aixecar) les persones que duen a terme la neteja, deixen els terres nets, brillants i molt polits; i que quan ho consideri oportú, els ho podem ensenyar, però ha de caminar-hi amb molta cura, per tal que els productes que hi posen, no el facin relliscar més.
Esperem, doncs, amb gran il·lusió, la seva arribada a la Diputació, alhora que també romandrem amatents per tal que els seus assessors i/o càrrecs de confiança compleixin amb les tasques encomanades i vinguin a treballar, i no facin com alguns dels assessors i càrrecs de confiança del partit del president, que no apareixen ni per casualitat.
Ja per acabar, els voldríem demanar que el codi ètic que vostès demanen en altres administracions, pel que fa al de la Diputació de Girona, hi afegissin un precepte en referència al respecte que com a servidors públics, en tant que treballadors d'aquesta, ens mereixem els professionals que la conformem, ja que mai ens ha fet la sensació de treballar a la cova d'Alí Babà, ans al contrari, i que la relació més propera amb la part política és únicament de caràcter laboral.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook