El cas Manga ha arribat fins a la família. Fins a la família del president d'ERC, Oriol Junqueras. La jutgessa instructora del cas Manga, Pilar de Lara, considera que el germà del polític -Roger Junqueras Vies- ha actuat com a "cooperador necessari" en el falsejament d'un procediment negociat sense publicitat que es va adjudicar el 20 de juliol de 2012 a l'empresa Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA, participada en un 40% per Cespa, l'empresa que té contractat a Roger Junqueras en una de les seves divisions -Cespa Jardineria SL- i que, des que el va ascendir l'any 2009, ha anat augmentant el volum d'adjudicacions públiques aconseguides a Catalunya.

El "delicte contra l'administració" en el qual hauria participat Junqueras té a veure amb un expedient de contractació de l'Associació de Municipis Boscos de Bruixes i Bandolers mentre la presidia l'exalcalde de Sant Hilari Sacalm i expresident del Consell Comarcal de la Selva, Robert Fauria (CiU) -en llibertat sota fiança.

Les investigacions del Servei de Vigilància Duanera (SVD) permeten a la magistrada concloure que el concurs per adjudicar un projecte de senyalització d'itineraris temàtics per valor de 44.176,27 euros va ser un "muntatge" perquè guanyés Nora SA amb l'única finalitat de poder emetre factures entre l'empresa, l'Associació de Boscos i Bandolers i el Consell Comarcal de la Selva per tal que aquest darrer es pogués estalviar l'IVA.

Com s'orquestra la martingala

En l'assemblea general de l'Associació de 18 de juny de 2012 es va acordar la "Contractació del servei de redacció del projecte i execució de l'adequació i senyalització d'itineraris temàtics comuns del pla de competitivitat turística Boscos de Bruixes i Bandolers". Allà s'estableix que es faria a través d'un procediment negociat sense publicitat i es va fixar en 44.176,27 euros més IVA el pressupost de despesa de l'Associació -que es finança amb subvencions de la Generalitat i l'Estat-.

L'Associació -presidida per Robert Fauria- va convidar tres empreses perquè realitzessin les seves respectives ofertes: Coynsa 2000 SL (43.211,76 euros més IVA); Cespa Jardineria SL (43.726,62 euros més IVA); Nora SA (43.080,99 euros). Les investigacions de la policia tributària van posar de manifest que el concurs -presumptament- era un "muntatge" a mida de Nora. En va aportar les proves documentals.

El text amb el qual es van redactar les tres propostes de les tres empreses "era exactament el mateix, inclús amb els mateixos errors gramaticals, variant només els anagrames de la companyia, el nom de la persona responsable, la data de la firma i el tipus de lletra utilitzat". A més, les tres cartes d'invitació tenien l'acusament de recepció "datat el mateix dia, essent de localitats i províncies diferents" i en cap constava la manera com van ser enviades ni existia cap número de registre de sortida de l'associació.

Això no va ser obstacle perquè el 20 de juliol de 2012 es tanqués l'adjudicació definitiva a favor de Nora SA amb un únic criteri de valoració: guanyava l'oferta més baixa. Tres dies després es formalitzava el contracte. Però els treballs no els va realitzar l'empresa sinó el Consell Comarcal de la Selva. Nora SA només era el conducte per on circulaven els diners entre l'Associació i el Consell per tal que aquest darrer s'estalviés l'IVA.

La martingala es va consumar de la següent manera: El 15 d'octubre de 2012 l'Associació paga 27.628 euros a Nora SA a compte dels treballs de la Fase 1 del projecte adjudicat, treballs que acaba fent el Consell Comarcal. Nou dies després, Nora paga exactament la mateixa quantitat al Consell Comaral i, immediatament el mateix dia, l'organisme provincial abona a l'empresa 22.026,26 euros. Això suposa uns guanys de 5.601,74 euros a favor de l'organisme comarcal. "Tot això, presuntament, amb la finalitat d'estalviar-se un IVA que el Consell no podria recuperar, però Nora sí, per l'adquisició de material".

La jutgessa no té cap dubte que es tracta d'un delicte contra l'Administració Pública, "una infracció tributària" que parteix d'un concurs "on s'haurien falsificat totes les dates de tota la documentació requerida per elaborar i adjudicar el concurs, avançant-les en el temps".