29 de juny de 2015
29.06.2015

Els pares d'un nen amb TDAH, trastorn de conducta i retard rebutgen dur-lo al Montilivi

Demanen a Ensenyament que ampliï places a l'institut Nou, més petit, perquè creu que hi tindrà atenció més personalitzada

30.06.2015 | 07:36

Els pares d'un nen diagnosticat amb Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH), una disminució del 37%, retard del llenguatge i de desenvolupament i trastorn greu de conducta s'oposen a la possibilitat el seu fill comenci la Secundària Obligatòria (ESO) en un institut de l'envergadura del Montilivi, amb prop de 1.600 estudiants. El noi complirà 12 anys al setembre i ha acabat la Primària a l'escola Santa Margarida de Quart amb un nivell de segon curs.

La família avala la seva petició amb un informe del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) que, amb data del 3 de juny, certifica que el menor presenta «dificultats cognitives, amb unes capacitats situades a la zona límit», «manifestacions de la síndrome hipercinètica -vinculada al TDH- i retard de desenvolupament inespecificat». A manera de conclusió, la psicòloga clínica que signa el document diu que «en el pas de l'ensenyament secundari és important que vagi a un centre on es pugui donar resposta a les seves necessitats». Per a la família afectada, un institut de les dimensions del Montilivi pot ser contraproduent per al seu fill, tal com asseguren que els ha recomanat sempre l'Equip d'Atenció Psicopedagògica (EAP) que ha tractat el seu fill a Quart. La mare, Tània Garcia, va afirmar que tant ells com l'EAP «sempre hem apostat per la integració social» i, malgrat les dificultats dels primers anys, «l'hem aconseguit integrar».

«Baixa autoestima i insegur»

A causa del canvi obligat de centre a partir del setembre per començar l'ESO, la psicopedagoga de l'EAP ha signat un dictamen en el qual -a l'apartat de necessitats educatives especials- assenyala que pateix un «trastorn greu de conducta». També dóna orientacions per a la seva escolarització i atenció, en les quals diu que a Primària «ha presentat dificultats de conducta i de rendiment escolar», que ha tingut un Pla Individualitzat (PI) de totes les matèries instrumentals i que una mestra d'educació especial n'ha fet el seguiment, en coordinació amb les tutores.

Sobre les condicions en què el noi acaba Primària, l'EAP dictamina que ho fa amb un nivell de segon curs, que té dificultats per atendre i concentrar-se i que, sovint, es mostra desmotivat per la feina. La diagnosi es completa amb la descripció d'un nen amb «baixa autoestima i insegur». Després de remarcar que la seva evolució a l'escola ha estat positiva -sobretot els dos últims cursos-, diu que «pot continuar en un centre ordinari per cursar l'ESO», sempre i quan disposi d'«una tutorització acurada i d'un PI globlal que l'ajudi en totes les àrees».

L'informe acaba especificant els suports que el nen hauria de tenir en el seu futur institut, entre els quals hi ha un mestre d'educació especial, un especialista d'orientació educativa, grups reduïts de suport, hores d'atenció a la diversitat, un mestre d'audició i llenguatge o un auxiliar d'educació especial. Per últim, afegeix que l'alumne necessitarà un seguiment del psicopedagog del seu nou centre, i que l'institut s'haurà de coordinar amb l'EAP i el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil.

La mare va remarcar que, a les reunions setmanals amb l'EAP, van decidir que el millor era que el noi comencés Secundària en un entorn nou, però controlat. Per això, la família s'ha traslladat a Girona. Segons Garcia, «vam estar d'acord que no presentàvem petició a Montilivi i que el millor era l'institut Nou, perquè era més petit». La mare va visitar aquest centre, La Salle i el Montilivi; el primer li va semblar el més adequat per al seu fill i l'últim, el pitjor -pel gran nombre d'alumnes. Per això, a la sol·licitud de preinscripció va posar l'institut Nou com a primera opció i La Salle com a segona.

Davant la proposta d'escolarització d'Ensenyament, que li assigna el Montilivi, els pares hi van fer constar el seu desacord. La mare va assegurar que no portarà el seu fill a aquest institut, preocupada per la seva baixa autoestima i pel trastorn de conducta que pateix.

Després de nombroses trucades, el 17 de juny la mare va demanar per escrit als Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona que reconsideri la seva decisió i ampliï, de manera extraordinària, el nombre de places de caràcter especial a l'institut Nou. Tània Garcia hi ha adjuntat informes clínics i altra documentació sobre la situació del seu fill.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook