11 de setembre de 2015
11.09.2015

Els estudiants d'ensenyaments artístics superiors en FP troben feina més ràpid

Un 70% dels graduats d'aquesta branca en pocs mesos treballen, seguits per mecànica i manteniment de vehicles

11.09.2015 | 08:36
Ferran Roque, Albert Bayot i Jaume Fàbrega durant la presentació.

Gairebé la meitat dels gironins que surten de la Formació Professional (FP) troben feina en menys de 9 mesos després de finalitzar els seus estudis. Aquesta és la data que es va presentar ahir a la Cambra de Comerç de Girona, que va confirmar que la inserció laboral a les comarques gironines es situa al 47,35%, 6 punts més que l'any passat en graduats mitjans i gairebé 8 en graduats superiors.
Aquest augment es veu reflexat en tots els trams de edat i en cadascuna de les families professionals. Destacant els bons resultats dels estudiants sortits de mecànica, transport i manteniment de vehicles, química i sobretot els que han fet ensenyaments artistics superiors, esdevenint aquests darrers els que troben feina en major quantitat en pocs mesos.

Entre els graduats que exclusivament treballen augmenta la taxa d'ocupació a jornada completa. També ho fa el sou. Durant aquest darrer curs s'ha donat una evolució molt positiva en quant a les rendes del treball. Més del 70% cobren per sobre dels 900€ en la seva primera feina al finalitzar els estudis.

Un altre factor positiu que ha posat en evidència l'estudi és que els estudiants gironins han de recórrer menys a la xarxa de relacions personals per obtenir feina. Les practiques de les empreses es converteixen en pont important entre el món laboral i la Formació Professional, i un 27,01% de joves reconeixer haver trobat feina a través d'aquesta via. Segons Albert Bayot, delegat d'Ensenyament de Girona, «s'ha de fer possible que l'empresa tingui en compte la vàlua de l'estudiant independentment dels contactes que un pugui tenir».

Malgrat les oportunitats de trobar feina es multipliquen encara hi ha joves que han de continuarbuscant opcions alternatives. La més estesa és seguir estudiant. Un cop graduats en formació professional mitjana molts continuen cap a una formació superior. «Els cicles superiors estan enfocats a l'ocupabilitat. Intentem que el mapa de cicles sigui més gran i estigui més repartit entre comarques» va afirmar Bayot. «A partir del curs 2016-2017 també intentarem trobar un acord amb el transport públic per tal de facilitar el desplaçament dels alumnes que vulguin estudiar».
L'estudi també ha determinat quins són els motius pels quals els graduats no troben feina. Els gironins asseguren que un dels motius és que les ofertes no s'adequen a la seva formació, però sobretot més d'un 30% ho atribueix a la manca d'experiència. En aquest sentit ja s'estan prenent cartes en l'assumpte i cada vegada s'aposta més per la formació dual (50% teoria i 50% pràctica).

La diferència de gènere és també evident a les comarques gironines. Mentre que un 38,19% d'homes treballen, aquesta xifra només arriba al 28,89% quan es parla de dones. Segons Jaume Fàbrega, vicepresident de la Cambra de Comerç «les dones estan més formades, però malauradament les ofertes que reben són menors».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook