14 de desembre de 2015
14.12.2015

Girona concedeix 149 ajudes d'urgència al novembre, un 42% per a la subsistència

Un 13% de les 1.210 persones ateses pels Serveis Socials del consistori demanen ajuda per primera vegada

17.12.2015 | 07:16
Una imatge d´arxiu de la sala de jocs del Centre d´Acolliment de La Sopa de Girona.

La cruesa de la crisi econòmica es fa notar amb força encara a la ciutat de Girona. Així ho determinen les dades dels Serveis Socials referents al passat mes de novembre. Per les oficines del consistori van passar un total de 1.210 persones al mes de novembre, de les quals 155 (un 12,8% del total) eren ciutadans que demanaven ajuda per primera vegada. El consistori també va donar el passat mes 222 vals a 41 beneficiaris perquè es poguessin pagar els medicaments.
Això vol dir, per tant, que la crisi continua arrossegant persones a demanar ajuda per afrontar problemàtiques econòmiques derivades de la situació en què viu el país.
Els barris de la ciutat de Girona que concentren més persones ateses són els de Sant Narcís (amb 215 beneficiaris) i Santa Eugènia, amb 250 persones. Pel que fa a les primeres visites, la majoria també procedeixen de les mateixes zones de la ciutat.

Ajuts d'urgència per subsistir
Un dels recursos que els Serveis Socials tenen per fer front a les necessitats més immediates són el que es considera ajuts d'urgència. El mes passat es van atorgar 149 ajuts d'aquest tipus. Una dada que destaca és que la majoria d'aquests van ser per a la pura subsistència de la persona que el demanava. Concretament, 64 dels 149 ajuts van ser per subsistir, el que representa el 42% del total d'ajuts d'urgència.
A banda, el consistori també va concedir 27 ajuts d'urgència per temes de salut, 30 per motius d'habitatge i 7 per a pagar rebuts de subministraments d'aigua, electricitat i gas. A més, també es van concedir 222 vals per a pagar medicaments a un total de 41 beneficiaris.
L'Ajuntament de Girona també ajuda les famílies que no poden fer-se càrrec del menjador dels fills a l'escola. Malgrat que el Consell Comarcal és qui té la competència de concedir les beques, el consistori actua en situacions on la família no rep el 100% de l'ajuda. També actua en casos en què la sol·licitud s'està tramitant o ha estat denegada pel Consell Comarcal.
És en tots aquests casos esmentats quan el consistori ajuda les famílies a través del que anomena les ajudes complementàries a les beques menjador. Durant el mes de novembre es van donar un total de 162 ajudes a menors de les 19 escoles públiques i concertades que hi ha a la ciutat de Girona.

Persones sense sostre
Pel que fa al Centre d'Acolliment de la Sopa, durant el novembre es va donar cobertura a 36 persones sense sostre, 34 dels quals eren homes. La memòria de l'Àrea de Serveis Socials avalua també el perfil dels atesos a la Sopa.
Destaca que el 65% són estran?gers -procedents sobretot de llocs com el Marroc, Romania i els països de l'Est-. L'edat dels beneficiaris oscil·la entre els 35 i els 55 anys i són persones que no tenen cap vincle familiar ni social.
A més, entre un 75% i un 85% d'aquestes persones tenen alguna malaltia mental, ja sigui derivada del consum de drogues o de l'alcohol o bé pateixen algun trastorn mental sever o alguna patologia dual.

Impagaments
L'habitatge és un dels drets bàsics que des de l'Ajuntament ajuden a garantir als ciutadans de Girona. Des de fa tres anys, el consistori està en negociacions amb els bancs perquè cedeixin pisos a la borsa de lloguer social però, malgrat els esforços, només han aconseguit la cessió de setze immobles.
Els pisos que figuren a la borsa municipal no són suficients per fer front a la demanda d'habitatge que hi ha a la ciutat. Aquest mes, per exemple, no s'ha incorporat ni un sol pis a la borsa de mediació i només s'ha signat un contracte nou de lloguer.
Tenir un contracte de lloguer social no és garantia que el beneficiari pugui assumir la quota. És per aquest motiu que el consistori acumula mes rere mes deutes d'impagament dels lloguers socials. Aquest mes de novembre ha tingut 41 rebuts impagats, que ascendeixen a un total de 9.258 euros.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook