18 de desembre de 2015
18.12.2015

L'expedició de llicències cau un 11 per cent en 5 anys a Girona

La DGT va expedir 6.541 permisos de conducció de diferents vehicles mentre que el 2010 se n'havien concedit fins a 7.213

18.12.2015 | 20:03
La crisi ha provocat una davallada en l´expedició de carnets de conduir a la província · Marc Martí

Durant el 2014 la Direcció General de Trànsit (DGT) va expedir 6.410 nous carnets de conduir de diversos tipus de vehicles a la província de Girona. Es tracta d´una davallada de més de l´11% si es té en compte que cinc anys abans, n´havia autoritzat fins a 7.213. La crisi econòmica dels darrers anys segurament ha acompanyat la davallada ja sigui en la compra dels vehicles com per treure´s els carnets de conduir pel seu cost.

Aquesta dada va acompanyada també d´una caiguda dels carnets expedits a titulars que ja havien obtingut d´altres permisos. En aquest cas és més alta, és d´un 32,61%. Si el 2010 la DGT va autoritzar 6.902 permisos a persones que ja en tenien algun altre d´un tipus diferent de vehicle, doncs, en canvi l´any passat només en va expedir 4.651.

Els carnets de cotxe

Pel que fa als tipus de carnets que més s´estan expedint a la província de Girona cal destacar, com és lògic, el de tipus B, que correspon als turismes. Aquests carnets són els més nombrosos i de fet representen gairebé tres quartes parts de tots els que es concedeixen a la demarcació.

En total durant el 2014, la Direcció General de Trànsit de Girona va autoritzar 4.978 llicències de conduir a nous conductors. Mentre que el 2010 la xifra era 7,41 punts percentuals superior i s´enfilava fins als 5.355.

En els casos de conductors que ja tenen un carnet i que volen treure´s el del cotxe, la xifra viu una davallada molt més forta. En concret, del 40,20%, ja que el 2010 s´havien concedit fins a 3.741 carnets mentre que el 2014, van fer-se´n 2.237.

Un altre permís de conduir, si es visualitzen les dades, que sol ser molt habitual a la província és el de ciclomotor. És a dir, aquell que des del maig de 2010 es coneix com a AM. Actualment l´edat mínima per obtenir el carnet és de 15 anys, mentre que abans era als 14. Aquest permís permet que el conductor pugui pilotar ciclomotors que no superin els 50 cc. Cal fer un examen teòric i un de pràctic per aconseguir-lo.

Sobre aquest tipus de permís de conduir cal destacar que l´any 2010 es van expedir fins a 1.220 carnets des de Girona, mentre que ­l´any passat només se´n van concedir 763. Això representa una caiguda forta de gairebé el 38%.

Pel que fa a carnets concedits a persones que volien aconseguir el de ciclomotor mentre n´havien aconseguit un altre, no n´hi ha cap, segurament perquè la majoria de la gent que el volia eren menors d´edat i, per tant, no tenen dret a obtenir-ne cap més.

També viuen reculades totes les altres tipologies de carnets de conduir. Tant per portar camions, vehicles especials com els de tràilers.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook