20 de desembre de 2015
20.12.2015

Els treballadors gironins van iniciar l'any 2014 un 3,3% més de baixes mèdiques

A la demarcació es van registrar uns 2,6 milions de dies d'incapacitat temporal, més de 9 per cada afiliat actiu

21.12.2015 | 07:18

Des de principis d'aquest mes, a Catalunya funciona el Reial Decret del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social sobre la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal, que incorpora novetats importants, com el fet que en els processos de molt curta durada -els que s'allarguin menys de cinc dies naturals- es podrà emetre la baixa i l'alta en el mateix moment.
I és que amb el nou sistema el metge fa una valoració estimada de la baixa usant com a referència una taula orientativa que té en compte el diagnòstic, el tipus de feina que fa el pacient, l'edat i la limitació de la seva capacitat funcional. Pel que fa a les baixes, aquestes podran ser de quatre tipus i no d'una sola tipologia com fins ara. Així, podran ser de durada molt curta (menys de 5 dies naturals); una baixa curta (entre 5 i 30 dies naturals); mitjana (entre 31 i 60 dies naturals), i llarga (61 dies naturals o més).
El nou decret també incorpora canvis en relació al seguiment de la baixa. Així, varia la freqüència dels comunicats de confirmació. Desapareixen els comunicats setmanals, que podran ser més espaiats i que comportaran obligatòriament la visita del metge per continuar de baixa. A més, en el mateix moment, el metge programarà la data màxima de la següent visita.
Les persones que van cursar la baixa abans de l'1 de desembre no es veuen afectades pel nou decret i continuen els procediments de baixa anteriors. ddg girona


Prop del 22% dels treballadors gironins va agafar una baixa mèdica l'any passat. Segons l'informe anual de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, que és l'organisme que supervisa les incapacitats temporals per contingències comunes, la xifra representa un augment del 3,3% respecte a les baixes iniciades el 2013 a les comarques gironines. Aquesta tendència a l'alça s'observa també en el conjunt del territori català, on el 27,8% dels treballadors van començar una incapacitat temporal, és a dir, un 2,7% més que l'any anterior. La distribució territorial, però, és força desigual, ja que mentre que la incidència de les baixes a Barcelona supera el 29%, a Lleida no arriba al 20%.
Segons les dades de l'ICAM, és la primera vegada des de l'inici de la crisi que creix el percentatge de treballadors que inicien una baixa sobre el total d'afiliats. Per a la subdirectora d'Avaluacions Mèdiques de la Generalitat, Consol Lemonche, aquest augment és un símptoma de recuperació econòmica, ja que "la xifra va lligada a les circumstàncies socioeconòmiques, el treballador té menys sensació d'inseguretat i de por a perdre la feina, per això s'atreveix a demanar més baixes, encara que sigui per motius més lleus". Malgrat que la incidència acumulada és superior a la del 2013, però, encara continua sent inferior a la dels anys precedents. En xifres absolutes, els metges catalans van acreditar 815.250 incapacitats temporals, més de 2.230 al dia.
En general, destaca l'ICAM, tots els indicadors mostren una evolució ascendent respecte al 2013: han augmentat el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social, també la incidència, la durada mitjana i els dies en situació d'incapacitat temporal per persona afiliada.
De fet, malgrat que en totes les províncies han augmentat el nombre de dies de baixa per afiliat, Girona és on més ha crescut, després de la disminució que va tenir l'any 2013. L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques va comptabilitzar 9,2 dies de baixa per afiliat actiu a les comarques gironines durant el 2014, és a dir, una dada un 16,6% superior a fa dos anys, quan eren 7,9. En total, a Girona es van registrar 2.582.191 dies de baixa l'any passat, i la durada mitjana dels períodes d'incapacitat laboral va ser de 42,7 dies. En general, però, el 32% de les baixes no sobrepassa els tres dies; dos terços duren un màxim de dues setmanes i només un 25% s'allarga a més d'un mes.
Al conjunt de Catalunya, els dies d'incapacitat per afiliat van ser 9,8 -un 9,1% més que al 2013- i la durada mitjana de les baixes va ser de 35,7 dies.
El que sí que es manté similar respecte al 2013 són els diagnòstics que motiven les baixes laborals. Les malalties osteomusculars i les respiratòries ocupen els primers llocs de la llista -són les responsables del 21 i el 20% de les incapacitats, respectivament-, seguides de les infeccioses i parasitàries (11%) i els traumes i altres causes externes (9%). Pel que fa a les patologies que causen períodes de baixa més llargs, hi ha els traumatismes, els tumors i les malalties mentals.

Més baixes entre els joves
Una de les dades que més sorprenen de l'informe és la referent a l'edat. A diferència del que podria semblar, són els joves els que comencen més baixes. En el grup d'edat entre els 16 i els 24 anys el 36,5% dels afiliats van inicar una baixa mentre que els que tenien entre 25 i 34 anys, en van començar el 32,5%. El percentatge va decreixent a mesura que augmenta l'edat i arriba al mínim, amb un 22,6%, en el grup d'edat d'entre 45 i 54. Repunta lleugerament en grup de majors de 55 anys, amb el 25%. "Els joves", explica Lemonche, "fan més baixes, però solen ser més curtes i sovint es concentren prop del cap de setmana, mentre que els adults són més curosos però quan en fan, són més llargues".
Per sexes, les dones agafen més baixes que els homes -la incidència varia del 33% d'elles al 23% d'ells-, però els homes tenen més durada mitjana que les dones, excepte en els grups d'edat de 25 a 44 anys, que és quan hi ha les baixes relacionades amb la maternitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook