30 de desembre de 2015
30.12.2015

La meitat dels atesos per addiccions ho són per la beguda

31.12.2015 | 07:16

La meitat dels pacients atesos als Centres d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) són tractats per problemes d'alcoholisme. D'aquests, el 75% són homes.

Segons detallava a principis de novembre el coordinador dels CAS, el doctor Jordi Costa, les causes per les quals es fa demanda de tractament d'alcohol en aquests centres d'atenció especialitzada són els problemes laborals que fan referència a l'incompliment en la feina; els problemes familiars, que tenen a veure principalment amb discussions i agressions; els problemes econòmics, quan el consum de l'alcohol implica realitzar despeses per sobre dels ingressos; els problemes legals, como ara retirada de permís de conduir o el maltractaments; i els problemes de salut, vinculats a les malalties associades. I és que hi ha malalties directament associades al consum excessiu d'alcohol (malalties de l'aparell digestiu, fetge i pàncrees, i del sistema nerviós) i malalties que poden tenir un control defectuós degut al consum d'alcohol (hipertensió arterial, depressió, diabetis, i gota).

Els Centres d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències són centres públics i gratuïts d'atenció de les persones drogodependents. A les comarques gironines formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'IAS. S'hi realitza el procés rehabilitador dels pacients amb problemes d'addicció a l'alcohol, cocaïna, èxtasi, heroïna i altres substàncies addictives amb un suport sanitari i psicològic.

L'any 2014, els CAS van atendre 1.196 pacients nous i van realitzar 23.654 visites successives i 738 sessions grupals. Del conjunt dels pacients tractats, el 50% són per consum d'alcohol, el 20% per cocaïna, el 13% per cànem, el 10% per opiacis i un 2% per tabaquisme, corresponent el 5% restant a altres.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook