El Ministeri de Justícia assegura que hi ha d'altres formes de tramitar el certificat d'antecedents penals a part de presentar-se a la seu de la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia i així s'eviten cues. Els treballadors poden demanar el certificat de forma presencial també a les delegacions i subdelegacions del Govern i als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de l'Administració Local.

D'altra banda, els sol·licitants també poden aconseguir el certificat per correu ordinari o a través de la pàgina web del Ministeri. Els que vulguin fer la tramitació a través d'Internet també han de tenir un certificat digital d'usuari vàlid i han d'haver pagat la taxa a les entitats bancàries adherides al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

De la seva banda, les entitats que treballen amb menors poden sol·licitar el certificat dels treballadors de forma conjunta «amb el previ consentiment exprés d'aquests», segons Justícia. El ministeri també destaca que les administracions públiques poden sol·licitar el certificat d'antecedents penals, amb autorització del treballador, a través d'una plataforma del Ministeri d'Hisenda.