19 de febrer de 2016
19.02.2016

Els pediatres hauran d'acreditar que no tenen antecedents amb menors

Els sanitaris hauran d'aportar una certificació negativa de penals o una declaració responsable

19.02.2016 | 07:44

Els pediatres i els professionals d'infermeria que treballin amb menors que vulguin accedir a ser personal estatutari o laboral als hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS) també hauran d'acreditar que no tenen antecedents penals relacionats amb menors. També els professionals de l'ICS que ocupin actualment, com personal estatutari o laboral, un lloc de treball que impliqui contacte habitual amb menors han d'aportar en el termini de dos mesos una declaració responsable, mitjançant un jurament o una promesa, de no haver estat condemnats o una certificació negativa de penals.

L'Institut Català de la Salut va publicar ahir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) una resolució per aplicar la instrucció sobre els requisits d'accés i d'exercici als llocs de treball que impliquin contacte habitual amb menors en aplicació de la llei de protecció jurídica del menor.

La resolució, signada pel director gerent de l'ICS, Pere Soley, recorda que la llei estableix el requisit per accedir a les professions i oficis i activitats que impliquin un contacte habitual amb menors acreditar no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat sexual, que inclou agressió o abús sexual, corrupció de menors, exhibicionisme, prostitució o assetjament sexual.

La resolució recorda que els centres sanitaris han de revisar cada tres anys com a mínim que els professionals de la seva plantilla compleixen els requisits necessaris per exercir la professió d'acord amb el que preveu la llei. Els centres han de disposar d'un expedient personal de cada professional en el qual han de conservar la seva documentació i a la qual les persones interessades poden tenir dret d'accés.

Aquest requisit afecta totes les persones candidates que accedeixin a la borsa de treball del personal estatutari temporal de l'ICS que tinguin contacte habitual amb menors.

Fins que no entri en funcionament el registre central de delinqüents sexuals, la certificació negativa serà emesa pel registre central d'antecedents penals.

Aquesta instrucció no és d'aplicació al personal funcionari adscrit a l'ICS, per al qual és d'aplicació directa la instrucció 1/2015 de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook