23 de febrer de 2016
23.02.2016
Diari de Girona

Hisenda prepara una regularització cadastral per a 76 municipis gironins

L'actualització es porta a terme amb fotografies per satèl·lit i serveix per detectar noves construccions o piscines

23.02.2016 | 00:00
Hisenda prepara una regularització cadastral per a 76 municipis gironins

La Direcció General de Cadastre va iniciar fa ja tres anys un procediment perquè totes les construccions no declarades de cada municipi (obres noves, rehabilitacions, ampliacions,...) tributin per aquest impost d'acord amb la realitat dels seus immobles i la seva capacitat econòmica. Aquesta actualització es realitza en més de 4.172 municipis de tot l'Estat i ara li ha tocat el torn a 76 municipis més de les comarques gironines. Des de 2013, són més d'un centenar els ajuntaments de Girona que ja s'havien acollit i que estan tramitant un nou IBI.

Al desembre de 2012, el Govern central va aprovar una mesura que permet als propietaris d'immobles amb característiques que no estan recollides en el cadastre regularitzar la seva situació a través del pagament d'una taxa de 60 euros i dels impostos com l'IBI i interessos de demora que s'hagin deixat d'abonar. En cas que no es faci en el temps de la regularització, les multes poden arribar a ser de fins a 6.000 euros.

El procediment de regularització cadastral té com a finalitat la incorporació al Cadastre Immobiliari dels béns immobles urbans i rústics amb construcció, així com de les alteracions de les seves característiques, en supòsits d'incompliment de l'obligació de declarar de forma completa i correcta les circumstàncies determinants d'una alta o modificació cadastral. Aquest procediment es desenvolupa entre 2013 i 2016 en tot el territori nacional, excepte el País Basc i Navarra.

La determinació dels municipis afectats i el període de regularització per als mateixos s'estableix mitjançant resolució de la Direcció General del Cadastre publicada en el BOE i la iniciació del procediment, que és d'ofici, es comunica als interessats perquè puguin realitzar les al·legacions que estimin oportunes.

Aquesta actualització es porta a terme amb fotografies per satèl·lit, de manera que han vist si el propietari del terreny tenia construccions, de quants metres, si hi ha afegit una piscina... Així detecten els canvis que han pogut desenvolupar els seus propietaris en els últims anys i han creuat les dades amb les que estaven disponibles al Cadastre.

Una vegada aquesta fase ja s'ha dut a terme, i els béns han estat incorporats al cadastre ajustant-se a la realitat, comencen les notificacions de les liquidacions corresponents a l'impost de béns immobles. El resultat és un rebut d'IBI actualitzat i es reclamen des de 2013.

És la Direcció General del Cadastre, dependent del Govern central, el que determina què ha de tributar i qui. L'Ajuntament s'encarrega del seu cobrament i ho gasta després, atès que aquest impost és la principal via de finançament de l'administració local després de la crisi immobiliària que ha deixat sota mínims amb les plusvàlues urbanístiques. La idea és que els propietaris tributin l'impost per allò que realment tenen.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook