Josep Guix (regidor de Medi Ambient pel PSC) ahir va demanar més reciclatge als olotins. Guix va comptar que recullen -cada dia- 1,1 quilos de deixalles per ciutadà. Va repartir: «Un 15% és matèria orgànica, un 8% paper i cartró, un 7% envasos lleugers i un 4% vidre. El 66% restant que són 0,72 quilos per persona van als contenidors verds de rebuig».

És a dir 720 grams de residus de tot tipus van a parar a l'abocador de Beuda. El resultat és que són 720 grams per cada un dels 34.000 habitants d'Olot que s'han de tractar. Va precisar: «Se'ls ha de fer tractament de lixiviats i l'Ajuntament ha de pagar per cada tona de residus que entra a l'abocador». L'objectiu -segons ell- és que el volum de residus generals de cada ciutadà és redueixi fins a 500 grams.

Va valorar que a pesar d'incomplir els objectius, la selecció de residus ha millorat en els darrers anys. «Hem passat -va afirmar- de seleccionar el 26% dels nostres residus l'any 2012 al 34% actual». Per tal de continuar amb la pujada de percentatges, Guix va anunciar: «Estem preparant diferents actuacions de comunicació encaminades a la millora de la quantitat i de la qualitat dels residus generals.

Retorn als ciutadans

Guix va fer públiques les dades a la Planta de Compostatge de la Garrotxa. El motiu era difondre l'ús que l'Ajuntament i Consell Comarcal de la Garrotxa donen a l'equipament i el retorn que suposa als ciutadans.

«Al llarg de l'any - va exposar-, Olot selecciona una mitjana de 2.000 tones de fracció orgànica». Va explicar: «La matèria orgànica està formada per restes de la preparació del menjar: sobrants de menja, aliments en mal estat i restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós». Va prosseguir:?«A la planta, hi fem un tractament que consisteix en la descomposició de residus en base a controlar les condicions de temperatura i oxigen».

El resultat del tractament és el compost. L'ús principal del compost és el d'adob en agricultura i jardineria. Va explicar l'existència d'un servei que reparteix el compost pels més 3oo horts municipals que estan escampats per la ciutat.

Va explicar: «La presència d'aquest article al sòl en proporcions adequades és fonamental per assegurar la fertilitat i evitar la desertització». Va afegir: «El compost té una sèrie de propietats que produeixen uns efectes en el desenvolupament de les plantes molt favorable». Va assenyalar que de les 2.000 tones de residus orgànics que van entrar a la planta l'any passat, la meitat van ser convertides en compost destinat a adobs.

La totalitat de les 1.000 tones van amaba a parar a l'agricultura, la jardineria i l'horta domèstica. Va explicar que tothom pot anar amb un vehicle particular a la planta de compostatge, a la carreterea de les Feixes (entre Olot i la Canya) a buscar compost. La Planta està situada a poca distància de la depuradora vella d'Olot És més, Guix, va dir: «Convido la gent que hi vagin».

Josep Guix va indicar que han detectat que hi ha usuaris que llancen residus organics i paper i cartró als residus orgànics de color groc. Va explicar que el resultat de la mala utilització dels contenidors grocs són penalitzacions. Va precisar:?«L'empresa que fa la selecció dels residus aprofitables ens multa per la serparació de material inadequat que troba».

Va indicar: Nosaltres el que fem és procurar per no haver d'apujar la taxa d'escombraries».

Va explicar que a principis ?d'any van començar una exploració als barris per tal de saber com es fan servir els contenidors grocs, però encara no està acabada.