El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) ha posat en marxa un Servei d'Informació Mediadora (SIM) a Girona, gratuït i confidencial, per potenciar la resolució alternativa de conflictes a través del diàleg i la participació activa de les persones implicades. El col·legi va informar que, mitjançant la intervenció del mediador, es busca una solució que pugui acostar i satisfer les dues parts. D'aquesta manera -va assenyalar- es pretén disminuir el volum de casos que deriven en processos judicials.

El SIM de Girona és gratuït i confidencial i està format per tres treballadores socials mediadores habilitades pel Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya. Aquest servei ofereix informació sobre processos de mediació tant en l'àmbit familiar com en el del dret civil, que poden incloure separacions i divorcis, règims de visites, herències, cura de persones grans, conflictes intergeneracionals, convivència entre veïns i coexistència de diferents cultures, entre altres.

El Servei d'Informació Mediadora està dirigit a la població en general i als professionals dels Serveis Socials, així com d'altres que puguin requerir la seva ajuda per trobar sortides dialogades als conflictes.