13 de juliol de 2016
13.07.2016

La Diputació avança 15,1 milions que el Govern deu als ajuntaments

L'ens provincial abonarà imports pendents del Pla Únic d'Obres i Serveis i del Fons de Cooperació Local

13.07.2016 | 00:00

La Diputació de Girona avançarà 15.155.194 euros als ajuntaments corresponents als impagaments de la Generalitat en obres de manteniment incloses en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de manteniment i les aportacions del Fons de Cooperació Local.
El Govern ha signat un conveni de col·laboració amb les quatre diputacions catalanes perquè avancin un total de 87.619.715,91 milions d'euros, que serviran per abonar els imports que l'administració catalana deu als consistoris i que han d'ajudar-los a afrontar les seves dificultats econòmiques. L'acord s'emmarca en el que s'ha denominat Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016, que reedita acords anteriors similars. La partida assignada a la Diputació de Girona és la inferior de Catalunya, ja que totes les quantitats de les altres tres són superiors: 40.881.652 pel que fa a la de Barcelona, 15.901.774 per a la de Lleida i 15.681.094 per a la de Tarragona.
Segons es va establir amb el conveni, les diputacions serviran per fer efectiu el pagament dels imports als ens locals en el termini màxim d'un mes a partir de la seva signatura. Un cop s'hagin realitzat els pagaments, les diputacions notificaran a la Generalitat les quantitats abonades a cadascun dels ajuntaments.
El Govern es va comprometre a fer efectives aquestes quantitats a les diputacions durant l'exercici de 2016 i va establir com a data límit per a la cancel·lació del deute el 31 de desembre d'aquest any. L'acte de signatura del conveni va anar a càrrec, dilluns, del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i dels presidents de les diputacions de Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona; Pere Vila, Joan Reñé, Josep Poblet i Mercè Conesa, respectivament.
D'altra banda, l'acord també inclou el compromís de totes les parts de tornar a formalitzar, el gener de 2017, un conveni per al desenvolupament d'un pla de les mateixes característiques per a l'any vinent. Els convenis regulen les condicions en què les diputacions assumiran les necessitats financeres dels ens locals i el procediment de devolució i rescabalament d'aquests imports a les diputacions per part de la Generalitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook