24 de agost de 2016
24.08.2016

Els plans de cribratge detecten 188 casos nous de càncer a Girona el 2015

Uns 50.000 gironins van participar l'any passat en els programes de detecció precoç de tumors colorectals i de mama

25.08.2016 | 07:31
Els plans de cribratge detecten 188 casos nous de càncer a Girona el 2015

Els programes de detecció precoç van permetre diagnosticar l'any passat 188 casos nous de càncer a la regió sanitària de Girona: 170 eren tumors de mama i 18 de còlon i recte. Durant el 2015, prop de 50.000 gironins van participar en les proves per a diagnosticar precoçment dos dels càncers més freqüents entre la població catalana, una mesura clau per tractar aviat la malaltia i millorar-ne el pronòstic.

Els programes de detecció precoç del càncer van detectar 188 casos nous a les comarques gironines durant l'any passat. Segons les dades del Departament de Salut, el 2015 es van localitzar 170 càncers de mama i 18 de còlon i recte a la regió sanitària de Girona gràcies als plans de cribratge. L'any 2015, gairebé 50.000 gironins es van realitzar una d'aquestes proves que permeten detectar la malaltia en una fase precoç i asimptomàtica, una mesura clau per a tractar-la aviat i millorar-ne el pronòstic.

La detecció precoç del càncer de mama, que és el més freqüent en dones i té un risc major a mesura que augmenta l'edat de la pacient, consisteix a realitzar una mamografia cada dos anys en dones d'entre 50 i 69, l'etapa en què la detecció precoç s'ha demostrat clarament eficaç. El cribratge a partir de mamografies permet detectar tumors tan petits que fins i tot no són palpables.

El programa augmenta les possibilitats de curació i pot reduir la mortalitat per aquest tumor entre un 25 i un 35%. I és que, com més aviat es detecta el càncer de mama, es disposa de més opcions terapèutiques, especialment de les menys agressives, com la cirurgia conservadora en lloc de la mastectomia.

En el cas de la regió de Girona, el Programa de Cribratge de Càncer de Mama es va començar a implantar el 2000 i l'any passat s'hi van convidar a participar 47.883 gironines. D'aquestes, 33.068 van acceptar fer-se la mamografia preventiva.

Des del Departament de Salut remarquen que les dades del 2015 mostren una bona participació, tot i que hi ha diferències importants entre les diferents comarques, i que van des del 62% al 88%. Les comarques amb millors xifres de participació són el Baix Empordà i el Ripollès, mentre que les que presenten menys adhesió són el Gironès i el Pla de l'Estany.

Segons la conselleria, les dades demostren que la participació és més elevada en els cribratges successius que no pas al primer. En 47 dels casos de càncer detectats l'any passat era la primera vegada que la dona s'apuntava al programa, mentre que en els 123 restants era en els cribratges successius.

Segons les dades analitzades, la taxa de càncer de mama per cada mil dones cribrades és superior en la primera mamografia que en les següents. Així, mentre en el primer cribratge la taxa és de 7,91 casos per cada mil dones participants, en les successives participacions és de 4,53. A la Regió Sanitària de Girona es van detectar el 2015 un total de 5,14 casos de càncer per cada mil dones participants.

Càncer de còlon i recte
Pel que fa al càncer de còlon i recte, durant l'any passat es van detectar 18 casos a les comarques gironines d'entre els 16.472 participants en el programa. El 2015 van rebre una invitació a participar-hi 44.426 persones, de les quals van acceptar-la el 37%.

El Programa de Cribratge de Càncer de Colon i Recte es va començar a implantar a la Regió Sanitària de Girona l'any 2013 per la comarca del Baix Empordà, el gener del 2014 va continuar per la Garrotxa i el Ripollès i, a partir de l'últim trimestre del 2015, es va estendre de manera progressiva a tota la Regió a partir de les diferents Àrees Bàsiques de Salut.

S'adreça a la població amb més possibilitats de patir aquest tipus de tumors, que són homes i dones d'entre 50 i 69 anys, i es fa a partir d'una anàlisi per a detectar si hi ha restes de sang a la femta.

Cada dos anys, la població convidada rep una carta amb la qual s'han de dirigir a una oficina de farmàcia. Allà, el farmacèutic li entrega un kit per dipositar la mostra de femta i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia.

En cas que els resultats de les anàlisis siguin positius, el participant serà citat per a una visita a la Unitat d'Endoscòpies del seu hospital de referència, on se l'informarà del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores, que parteix d'una colonoscòpia diagnòstica.

Segons els resultats d'aquest estudi, s'indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, sotmetre's una segona exploració al cap d'un temps (un o tres anys) o ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament si es confirma la presència de càncer.

A Catalunya cada any es diagnostiquen més de 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte i actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya. La majoria d'aquests càncers es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. Tot i això, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer.

El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic. Com que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en els programes de detecció precoç.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook