05 de setembre de 2016
05.09.2016

Versió de l'advocat Josep Matas sobre els 7.877 euros de la Diputació

En relació a la notícia on es deia que "la Diputació va pagar 7.877,10 € a l'advocat perquè elaborés un informe sobre l'accés que poden tenir els diputats a la informació de la corporació"

06.09.2016 | 07:25

Amb relació a la notícia publicada a Diari de Girona en data 31 d'agost de 2016 on es deia que "la Diputació de Girona va pagar 7.877,10 € a l'advocat Josep Matas perquè elaborés un informe sobre l'accés que poden tenir els diputats a la informació de la corporació", Josep Matas ha enviat aquest escrit de rectificació:

"L'import de 7.877,10 € al qual s'al·ludeix en la notícia no correspon al pagament de cap informe. És l'import dels treballs que s'estan duent a terme durant tot l'exercici 2016 en concepte "d'assistència tècnica per l'adequació a la legislació de transparència per la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms". En el moment en què es van adjudicar aquests treballs (febrer 2016) no es preveia la redacció de cap informe específic sobre les sol·licituds d'accés de cap diputat. L'encàrrec de treballs no respon a les sol·licituds que pugui formular cap persona sinó a la necessitat de donar compliment a la normativa de transparència, que va entrar en vigor de forma plena el passat dia 1 de gener.

Entre els treballs que hem estat efectuant figuren l'assessorament en l'elaboració de normes internes, l'adopció o l'adaptació de models de documents, l'aplicació de la normativa de reutilització de la informació, sessions de formació o la redacció d'informes per aclarir aspectes puntuals d'aplicació de la normativa. Remarco que per aquest darrer concepte es van estimar 1.400 €, import no d'un informe sinó de tots els informes que s'hauran de redactar d'acord amb els treballs d'assessorament.

En definitiva, no és cert que la Diputació pagui per un informe 7.877,10 €, atès que aquesta quantitat es correspon al conjunt de treballs d'assessorament, de molt més abast, i l'encàrrec, rebut el mes de febrer passat, no responia a les sol·licituds presentades pel diputat Lluc Salellas. Tota aquesta informació figura a l'expedient del contracte núm. 2016/25-13/AM, que vostès tenen dret a consultar. També té dret a consultar-lo el diputat Lluc Salellas, al qual vostès citen en la notícia com a font, consulta que lamentablement no ha fet abans de divulgar aquesta informació falsa".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook