01 de octubre de 2016
01.10.2016

Barcelona deixa de captar set metres cúbics per segon del Ter per la sequera

L'ACA passarà a treure més litres del Llobregat però restringeix l'aigua de reg al gran dels rius gironins i a la Muga

01.10.2016 | 00:00

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha decidit reduir el volum d'aigua del Ter que trasllada a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa de la sequera. L'entitat ha pres aquesta decisió en el marc de les actuacions de preparació en cas d'entrada en fase d'alerta el 2017.
Fonts de l'ACA van concretar que el volum que deixarà de captar Barcelona a partir d'ara és de 7 metres cúbics per segon (és a dir, 7.000 litres per segon). Aquestes mesures preventives fa dies que s'apliquen i serveixen per compensar la reducció de les extraccions d'aigua de reg al Ter i també a la Muga, on la reducció serà de 4 m3/s.

Aquests volums d'aigua que guanyarà el Ter no són res de l'altre món si es té en compte que el 75% de l'aigua que porta el gran dels rius gironins se'n va cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per compensar la pèrdua de litres provinent de Girona, l'ACA ha decidit «equilibrar el sistema» captant més cabal del riu Llobregat «atès que la seva conca té uns volums més alts i actualment és el que capta més aigua dels seus embassaments, com ara la Baells».

La sobreexplotació del Ter ha portat el riu a perdre bona part de la seva aigua, i actualment els seus ecosistemes i el seu cabal ecològic segueixen estant en risc encara que es porti a terme aquesta acció preventiva. Els embassaments de les conques internes es troben actualment al voltant del 55% de mitjana, per bé que les demandes estan garantides per als propers mesos. Tanmateix la sequera pluviomètrica que fa mesos que viu Catalunya i les altes temperatures que s'han produït a l'estiu juntament amb l'extrema sequedat de la coberta del sòl i vegetal han provocat que les primeres pluges caigudes al setembre no hagin aportat cabals ni a les capçaleres dels rius ni als embassaments.
Una altra de les mesures endegades és l'increment de producció de l'aigua dessalinitzada, a través de la planta del Llobregat. Actualment el seu funcionament és del 30%, mentre que de manera habitual i quan els embassaments estan plens el seu règim de producció se situa en el mínim tècnic del 10%. Precisament ahir es va realitzar una visita per part de la direcció de l'ACA a les instal·lacions de la dessalinitzadora.

El Pla Especial de Sequera

El Pla Especial de Sequera, actuament en tràmit d'informació pública, és l'eina de gestió que permetrà combatre de manera més eficient i amb antelació la sequera. El Pla estableix els llindars d'entrada i sortida de la sequera per a cada unitat de gestió (18 a les conques internes) així com les mesures preventives (com les que ja s'estan aplicant) per fer front a la sequera amb una antelació de més de vuit mesos per tal de garantir l'abastament a la població i evitar que la situació pugui arribar a ser crítica i s'hagi de declarar l'escenari d'emergència.

El Pla de Sequera és l'instrument de planificació que pretén donar continuïtat àgil i eficient des de la gestió ordinària o de normalitat hidrològica cap a la gestió de situacions de sequera i els episodis més crítics de manca de disponibilitat de recurs. Segons asseguren des de l'Agència Catalana de l'Aigua, el Pla Especial de Sequera dóna compliment a la normativa vigent, que estableix que tots els organismes de conca han d'elaborar un pla per enfrontar-se a les situacions de sequera.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook