29 de desembre de 2016
29.12.2016

Una auditoria al Patronat de Turisme detecta irregularitats en la contractació i les aportacions

L'informe, fet públic per la CUP, alerta que aquest ens havia de licitar alguns serveis i qüestiona que assumeixi despeses corresponents a socis privats · El Patronat respon que la majoria dels «errors» estan solucionats

29.12.2016 | 16:19
Ramon Ramos, director del Patronat de Turisme

Una auditoria al Patronat de Turisme Costa Brava Girona –un dels ens dependents de la Diputació– ha detectat 12 irregularitats que afecten la contractació, les aportacions i les oficines que utilitza aquesta entitat, entre altres àmbits. L'informe, que ha difós aquest dijous la CUP, fa un control financer de l'exercici de l'any 2014 al Patronat de Turisme. El text apunta que s'havien de licitar alguns serveis que superen els límits de la contractació menor i qüestiona que aquest òrgan hagi assumit la part de les despeses que correspon als socis privats.

El Patronat no va presentar al·legacions a l'auditoria i la CUP, després de fer públic l'informe, ha considerat que és «urgent» un replantejament global de la gestió dels ens dependents de la Diputació. El fet és que, a principis d'aquest mes, la formació ja va difondre una altra auditoria que enumera 26 incompliments al Consorci de la Costa Brava (un altre dels òrgans dependents de la Diputació). El director del Patronat, Ramon Ramos, ha respost que la mateixa institució va encarregar l'auditoria i que la majoria dels «errors» estan solucionats.

Una de les irregularitats que ha determinat l'informe del Patronat de Turisme es troba en els procediments de contractació d'aquesta entitat. En aquest punt, el text remarca que alguns serveis contractats pel Patronat, «com la impressió de catàlegs i mapes o els serveis de traduccions», superen els límits de la contractació menor, de manera que «s'haurien d'haver iniciat els tràmits» per treure a concurs públic aquests casos.

En aquesta línia, l'auditoria ha detectat alguns contractes que es van aprovar en una data posterior a l'execució dels serveis, com va denunciar la CUP amb el pagament de 12.221 euros des del Patronat per a la maqueta del nou Bulli. El mateix va succeir amb el patrocini de 181.000 euros –també des del Patronat– per a l'Open d'Espanya masculí professional de golf.

A més, el text avisa que en els contractes en els quals «se selecciona el licitador de manera directa i aquest no és el que té l'oferta més avantatjosa, hauria de quedar acreditat a l'expedient les raons que han motivat la selecció d'un altre tercer», com va passar amb la contractació dels serveis de màrqueting i relacions públiques pel club de producte de golf. Per acabar, en aquest àmbit, l'informe recomana que en els expedients de contractació hi figuri tota la documentació, com les ofertes dels licitadors o els documents que acrediten que el contractista està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Una altra de les irregularitats s'ha produït en les despeses entre el Patronat de Turisme i els socis privats. En concret, el text explica que l'ens va assumir l'increment de les despeses associades al «Club de Màrqueting de Golf» i al «Club Natura i Turisme Actiu» sense que això repercutís a les empreses privades que integren aquests grups, a qui els corresponia –segons l'informe– el 50% de l'aportació. En un altre punt, l'auditoria exposa que en els convenis amb l'Associació Turística d'Apartaments, la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme i el Consell Comarcal de la Cerdanya, «tot i que les accions revisades estan degudament justificades», es recomana que s'estableixi «com a requisit obligatori la justificació econòmica per part dels beneficiaris» de les activitats fetes.

Així mateix, l'informe ha apuntat que el Patronat hauria de «delimitar» en quins casos les aportacions econòmiques a tercers representen una subvenció o un contracte de patrocini. També subratlla, en un altre punt, que en la concessió directa de subvencions «no queden acreditades les raons per les quals es dificulta la convocatòria pública»; és a dir, en aquells casos en què l'entitat ha atorgat una subvenció sense fer un concurs.

Cessió de l'edifici sense un acord

Una altra de les 12 irregularitats de l'auditoria al Patronat de Turisme s'ha centrat en les oficines que utilitza aquest ens, que són propietat de la Diputació de Girona. Tal com ja havien alertat les auditories dels comptes dels anys 2013 i 2015 del Patronat, «no existeix cap acord [quan es va fer aquest informe] per la cessió» de l'edifici que ocupa l'entitat, situat a l'avinguda Sant Francesc de Girona. Una situació que es produeix en un altre organisme de la Diputació perquè, com va denunciar la CUP fa mig any, la cessió de l'edifici de la Casa de Cultura de Girona també és irregular.

En un altre àmbit, l'informe del Patronat de Turisme ha detectat que l'ens no disposa d'un inventari «de tots els béns que componen el seu immobilitzat, fet que no permet el contrast» amb els elements registrats en la comptabilitat d'aquest òrgan. Pel que fa a la plantilla del Patronat, l'auditoria exposa que en l'expedient d'un concurs-oposició per cobrir una vacant de tècnic en comunicació corporativa, imatge i product-manager «no s'ha pogut constatar en la documentació» la valoració de l'entrevista personal. Així mateix, l'informe explica que l'entitat «no té establert el procediment de pagaments a justificar» quan es fa la liquidació de les despeses fetes pels treballadors.

L'auditoria també remarca que, com que alguns serveis estan contractats a professionals externs, en «una possible inspecció o reclamació laboral es podria interpretar l'existència d'una relació laboral»; per tant, «podrien ser reclamades les cotitzacions a la Seguretat Social i/o les indemnitzacions oportunes». L'informe recomana que aquests casos «siguin analitzats pels serveis jurídics» per «verificar l'existència o no» dels aspectes que identifiquen una relació laboral (segons l'estatut dels treballadors).

«Cal solucionar els errors»

Davant aquesta auditoria al Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el diputat provincial de la CUP, Lluc Salellas, ha demanat que «cal solucionar immediatament els errors detectats al Patronat, però urgeix fer un debat de fons sobre què està passant amb la gestió dels ens dependents de la Diputació». «No és el primer cop que surten a la llum pública un seguit d'irregularitats que afecten organismes de la Diputació, i no pot ser que la institució resti immòbil davant aquests senyals d'alarma», ha afegit Salellas. Per la seva part, Ramos ha aclarit que el Patronat va encarregar l'auditoria «justament per veure en què es podia millorar». Així mateix, Ramos ha assegurat que entre el 2015 i aquest any ja s'han resolt els incompliments «més importants» i ha avançat que per al 2017 la previsió és «intentar regularitzar-ho tot».

La CUP ha aprofitat per recordar que la plaça de director del Patronat de Turisme, que ocupa Ramos, està remunerada amb el salari més elevat de tots els alts càrrecs dels organismes autònoms i els ens dependents de la Diputació, amb un sou brut de 84.000 euros anuals. També ha subratllat que, tal com va avançar Diari de Girona, és l'únic alt càrrec que la Diputació no traurà a concurs públic.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook