Més documentació confiscada al despatx d´Andreu Viloca, a la tercera planta de l´edifici ubicat al número 333 del carrer Còrsega: dos fulls DIN A-4 que recullen un anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu­nya d´octubre de 2011, pel qual es fa pública la licitació del contracte de serveis «per a l´assistència tècnica per a la redacció de l´estudi informatiu del projecte bàsic i del projecte constructiu de la nova estació a la Línia d´Alta Velocitat Barcelona-Frontera Francesa per l´aeroport de Girona», per un pressupost «estimat» de 515.680,00 euros més IVA (608.502,40 euros en total).

Signa el document la cap del Departament de Licitació de Gestió d´Infraestructures SAU (GISA, que va passar a formar part d´Infraestructures.cat), Maria Eugènia Tudela Edo; al costat del nom, una anotació manuscrita recorda que aquesta persona era «exmilitant» de CDC. El contracte el guanya la Unió Temporal d´Empreses formada per Ingeniería Dom, Ingeniería y Sistemas i Tec-Cuatro SA, el 13 de desembre de 2012. Fins aquí res de sospitós. De l´anàlisi de la informació aportada per l´Agència Tributària, però, la Guàrdia Civil extreu que Tec-4 va donar, aquell any, 50.000 euros a la Fundació Catdem.

D´altra banda, en l´agenda electrònica d´Andreu Viloca els agents localitzen anotacions sobre tres reunions que va mantenir amb Antonio García Bragado, administrador de Tec-4: la primerva va tenir lloc el 30 de gener de 2012; la segona, el març i la tercera, el juliol d´aquell any.

«L´Andreu té la documentació»

En aquest context, el 7 de març de 2012 el tresorer de CDC rep un correu de la cap del Departament Econòmic i Financer del partit, Anna Dolors Benítez (amb còpia a Carles del Pozo, secretari del patronat de la Fundació CatDem), en el qual diu: «Benvolugts, ha arribat un donatiu a la CATDEM de TEC CUATRO SA de 50.000 euros. Quan pugue(u) ja ens fareu arribar les dades fiscals. Mercès». La resposta de Del Pozo: «Anna, l´Andreu té tota la documentació i, inclòs (sic), l´acord de l´órgan (sic) de Govern. Fins ara».