Entre el gruix de documents que la Guàrdia Civil va intervenir al despatx del tresorer de CDC i de la Fundació CatDem, Andreu Viloca, el 28 d´agost del 2015, hi figura la carta que la cap del Departament de Licitació de Gestió d´Infraestructures (GISA, empresa pública que es va integrar a Infraestructures.cat), Maria Eugènia Tudela Edo, va enviar, amb data de 28 de setembre de 2011, a la direcció del Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i en la qual demanava que es comuniqués la licitació d´un contracte per construir el nou Centre d´Atenció Primària (CAP) Ronda Prim de Mataró, al Maresme, pressupostat llavors per 8,12 milions d´euros, IVA inclòs, i adjudicat el 30 d´abril de 2012 a la Unió Temporal d´Empreses (UTE) formada, a parts iguals, per 1953 Grup Soler Constructora i per Oproler Obras y Proyectos per un import més baix: 6,46 milions bruts. D´entrada, «sorprèn» als investigadors, que Viloca, «que no té relació coneguda (...) amb la mencionada empresa pública (GISA)», tingués la carta.

1953 Grup Soler Constructora té la seu a Sallent (Bages) i l´administrador únic n´és Jordi Soler Paredes. Aquest empresari també té «el 100% de les accions» d´Electromecànica Soler, propietària de Soler Energy Services i de Soler Global Service. En el sumari, la Guàrdia Civil identifica aquestes societats com el «Grup d´Empreses Soler», el qual, entre els anys 2011 i 2015, hauria lliurat «xecs amb destinació al compte (...) del qual és titular la Fundació CatDem per un import de 430.000 euros», declarats a Hisenda «com a donacions». A aquesta xifra s´hi sumen 639.604,50 euros més que el grup empresarial hauria aportat a la mateixa CatDem i a la Fundació Fòrum Barcelona, vinculada també a Convergència, del 2008 al 2014. Oproler Obras y Proyectos, de la seva banda, té el domicili social a Madrid, Sergio Lerma Verde n´és administrador únic i, l´apoderat, l´exalcalde convergent d´Anglès Josep Manel Bassols Puig, detingut tres vegades en operacions policials relacionades amb el «cas del 3%». El DOGC va publicar l´anunci del contracte del CAP de Mataró el 3 d´0ctubre de 2011. Quatre dies després, Lerma es veia amb Viloca, segons consta en l´agenda del tresorer; mentre el procés de contractació seguia el curs, van mantenir més reunions.

En «la revisió dels registres de l´agenda electrònica» d´Andreu Viloca hi apareixen «nombroses cites o entrevistes» amb Bassols. La que crida més l´atenció als investigadors és «la que té lloc el 20/12/2011 entre les 18:00 i les 18:30 hores», per la «possible relació amb l´ingrés, el dia 22/12/2011, d´un xec emès per Electromecànica Soler sl» per un «import de 25.000 euros com a donació» en un compte de CatDem. La Guàrdia Civil apunta que en aquella ocasió Bassols hauria actuat com a portador del document de crèdit, tot i que no l´havia emès l´empresa a la qual representa, Oproler. Aquest procediment s´hauria reprodït amb els mateixos protagonistes un any més tard, el 25/10/2012: «de nou hi hauria una reunió (amb Viloca) en la qual en comptes d´assistir-hi Jordi Soler Paredes com en altres ocasions (...) aquesta comesa l´assumeix Josep Manel Bassols Puig». Llavors CatDem va ingressar 25.000 euros més en concepte de donació d´una empresa, 1953 Grup Soler Constructora, que mesos abans havia participat en un contracte valorat en 6,46 milions.