A partir del setembre vinent, les 4.900 famílies que actualment reben la renda mínima a les comarques gironines, si compleixen els requisits, passaran a rebre la renda garantida de ciutadania (RGC) la nova prestació que posarà en marxa el Govern de la Generalitat. Ahir, els promotors de la ILP per a aquesta ajuda i la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa, van signar l'acord que ha de permetre iniciar els tràmits perquè sigui aprovada abans de l'estiu pel Parlament. Un dels esculls de la negociació ha estat la inclusió en la RGC de 7.000 famílies monoparentals (al conjunt de Catalunya) amb fills a càrrec que, amb treball a temps parcial, no arriben a l'índex de suficiència de Catalunya, condició que finalment s'ha inclòs a l'acord.

El 2020, una família amb un fill i sense ingressos podrà rebre 1.000 euros d'ajuda en concepte de la renda garantida de ciutadania. Fins llavors, la implantació d'aquesta nova ajuda per a les famílies més vulnerables, es farà de manera progressiva des del 15 de setembre vinent, data en què està prevista la posada en marxa de la llei. Després de l'estiu doncs, les famílies que se'n beneficiaran seran les 29.000 a tot Catalunya (unes 4.900 a Girona) que ara cobren la renda mínima d'inserció i que correspondran a 564 euros en el cas d'un membre, i que és el 85% de l'índex de suficiència de Catalunya (IRSC) fixat en 664 euros mensuals. A aquest col·lectiu, se'ls sumaran les 7.000 famílies monoparentals de Catalunya amb fills a càrrec que tot i tenir feina, és a temps parcial i no permet superar l'índex de suficiència.

Aquest ha estat un dels esculls principals entre els promotors de la ILP i el Govern a la taula negociadora, i ha endarrerit l'acord. Finalment s'ha acordat la compatibilitat d'aquesta renda amb les rendes del treball derivades de contractes a temps parcial on la quantia sigui inferior a l'índex de suficiència, en el cas de les famílies monoparentals amb fills a càrrecs. La generalització de la compatibilitat en altres supòsits està prevista a l'acord però sense data.

Justament per a aquestes compatibilitats, també s'ha previst que la prestació econòmica de la RGC complementarà el salari durant sis mesos, per arribar a la quantia de l'indicador de suficiència de rendes, en el supòsit que la persona beneficiària trobi feina mentre rep la prestació. La RGC també serà compatible amb les prestacions que es rebin derivades de la Llei de la dependència i les famílies que rebin beques de menjador i transport actual.

Per aquest 2017 s'ha previst un pressupost inicial de 177 milions d'euros, i es calcula que els propers anys tindrà un impacte d'entre 500 i 600 milions. Tot i això, la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa, que va qualificar la renda garantida «d'un canvi de paradigma» que permet atacar les desigualtats, va confiar en què l'ajuda segueixi un esquema de «piràmide» i comenci ajudant una base àmplia, sortint d'una situació econòmica complicada, però acabi sent la punta amb molt poca gent que la necessiti. Per fer-ho possible, va considerar cabdal que el SOC sigui la porta d'entrada al sistema de la RGC però que, en canvi, la gestió vagi a càrrec d'una comissió que, entre altres tasques, farà seguiment de les prestacions i un acompanyament ocupacional que permeti a les persones més vulnerables trobar una feina.

Bassa es va mostrar convençuda que «ningú no vol estar a la RGC». Dels resultats de l'acompanyament en dependran els complements que rebi la família, xifrats en uns 150 euros, subjectes al seguiment d'un pla formatiu.

Els promotors de la ILP també es van mostrar satisfets de l'acord i van demanar als partits polítics que facilitin l'aprovació immediata de la llei, peque sigui una realitat el setembre vinent. Un dels portaveus, Sitxe Garganté, va destacar que «no és una millora del PIRMI» sinó «un trencament» amb la subvenció i la supervivència, perquè posa la persona al centre i els seus drets, que s'han de fer efectius independentment de la disponibilitat pressupostària de la Generalitat. Diosdado Toledano, també portaveu de la ILP, va recalcar que la RGC garantirà el dret a tothom, que es pot trobar amb situació de dificultats econòmiques en qualsevol moment.