En els darrers deu anys s'han registrat més de 7.300 diagnòstics de demència a les comarques gironines, més de la meitat dels quals són d'Alzheimer. El Registre de Demències de Girona, el dispositiu de vigilància epidemiològica que registra els casos detectats als set hospitals de la regió sanitària, ha arribat al seu desè aniversari amb 7.357 diagnòstics, el que representa gairebé 7 diagnòstics per cada miler de persones de més de 64 anys cada any.

Si en el seu primer any de funcionament, el 2007, es van comptabilitzar uns 600 casos, el 2016 el registre en va sumar 822. L'augment de casos, indica el doctor Josep Garre, coordinador del registre, és deu a l'envelliment de la població, una tendència que anirà a l'alça en els pròxims anys.

Respecte als subtipus de demència, el més freqüent amb diferència és la malaltia d'Alzheimer, que representa el 55% dels casos registrats, seguit de la demència degenerativa amb component vascular (14,1%) i la demència vascular (6,4); la demència associada a la malaltia de Parkinson representa entorn d'un 3% dels casos. A diferència d'altres estudis, el Registre de Girona permet estimar la incidència de demències de baixa freqüència, sobre les quals hi ha dificultats de tenir informació.

La mitjana d'edat de les persones inscrites al registre és de 80 anys i el 62% dels casos són dones. Només un 4% tenien menys de 65 anys en el moment del diagnòstic.

Els especialistes, que avui es reuneixen a Girona per abordar els deu anys del Registre, destaquen la bona coordinació entre els professionals sanitaris, tant dels diferents hospitals com de l'atenció primària. De fet, el 80% dels casos del registre venien derivats dels CAP, i la gravetat del diagnòstic era lleu en sis de cada deu casos.

Eina per a la recerca

A través del registre es recullen dades, s'analitzen i interpreten, el que permet gestionar millor els recursos a curt i llarg termini d'un grup de patologies neurològiques que tenen un alt impacte social. A banda d'ajudar a la planificació sanitària, el registre també és clau per impulsar línies de recerca nacionals i internacional, ha recordat el cap de Neurologia dels hospitals Josep Trueta i Santa Caterina, el doctor Lluís Ramió. En aquest sentit, destaca la col·laboració en un gran projecte europeu sobre l'Alzheimer per desenvolupar un model de progressió sobre la malaltia a partir de les dades de diversos països.