Llençar tovalloletes humides

Per aquest motiu, l'Ajuntament i Aqualia fan una crida a la conscienciació ciutadana per reduir la presència d'aquests residus, que no es descomponen en contacte amb l'aigua com la cel·lulosa de la que està feta el paper higiènic.

Les tovalloletes humides d'un sol ús que es tiren al vàter s'han convertit en un "greu problema per a la xarxa de clavegueram de Llagostera", assegura el consistori en un comunicat, ja que no es descomponen.

A més, l'acumulació de fibres i teixits en les canonades de sanejament provoquen "avaries a causa d'embussos, bloquejos o trencaments interns per escalfaments en els equips de bombament" que han d'impulsar l'aigua residual a la planta depuradora. I també, multiplica les retencions de les xarxes i males olors, originant els consegüents problemes als veïns.

Per això, l'Ajuntament i Aqualia fan una crida als ciutadans perquè no tirin al vàter aquests residus, ni d'altres com compreses, gases, preservatius, bastonets per a les orelles o olis de cuina.

Canvi d'hàbits

L'Ajuntament i Aqualia recorden que el vàter no és una paperera, i que una conducta responsable en l'ús de l'aigua ha d'anar encaminada no només a un consum racional del recurs, sinó a la correcta devolució al seu entorn natural amb totes les garanties de sostenibilitat.

Amb un simple canvi d'hàbits en les llars, s'evitarien nombroses avaries i embussos en les instal·lacions de clavegueram, així com de les pròpies instal·lacions particulars dels veïns de Llagostera i "s'estalviaria considerablement el consum d'aigua potable".

L'empresa recorda que una conducta responsable en l'ús de l'aigua ha d'anar encaminada no només a un consum racional del recurs, sinó a la "correcta devolució" al seu entorn natural amb totes les garanties de sostenibilitat.