19 de juliol de 2017
19.07.2017
Diari de Girona

L'ozó empitjora l'aire amb la calor i alerten del risc per a la salut

Es tracta del gas contaminant que està més present en l'aire de les comarques gironines

19.07.2017 | 00:52
Una imatge d'arxiu d'un estació mòbil de la Generalitat a Girona que mesura la qualitat de l'aire.

La qualitat de l'aire que respirem aquests dies no és bona, fins i tot en les zones de muntanya, on s'acostuma a pensar que ha de ser excel·lent. El culpable, l'ozó (03), un element «incolor, invisible i d'olor agradable» que, en concentracions elevades, presenta nombrosos riscos per a la salut. Dels nivells d'ozó se'n sent a parlar, tot i que la majoria de la població en desconeix les causes i els efectes.

El Departament de Territori i Sostenibilitat realitza una vigilància permanent dels nivells d'ozó a través de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya. Ara, a més, hi ha una campanya específica perquè les altes temperatures i l'estabilitat atmosfèrica afavoreixen la seva formació. Aquest estiu, la Generalitat ja ha hagut d'emetre avisos per previsió de superació del llindar d'ozó troposfèric (el darrer va ser la setmana passada) mentre en totes les estacions gironines ja s'ha superat, en algun moment del dia, els límits que marca la Unió Europea (UE).

Segons un informe de la Generalitat, l'O3 és l'únic component contaminant amb presència excessiva remarcable en l'aire de la província. En els últims tres anys, les estacions de mesura de Girona han detectat que la presència d'ozó ha sobrepassat fins a 35 dies l'any els límits de la UE (superior als 120 micrograms per metre cúbic) al cap de cada exercici.

Des del passat 10 de juny i fins ahir, totes les estacions han superat en algun moment del dia la recomanació de la UE. A Pardines, per exemple, dilluns es va superar durant 6 hores (de les quatre de la tarda a les nou del vespre, amb un màxim de 140 micrograms). També ahir es van arribar als 127 a les tres de la tarda. A Santa Pau, el dia 10 es van superar durant tres hores, fins a un màxim de 130 micrograms a les quatre de la tarda, el mateix valor assolit dilluns. Ahir, en canvi, el màxim va ser de 125. Les zones més afectades són a l'interior. Al Montseny s'han registrat els valors més elevats i es van superar els 120 micrograms els passats dies 10, 11, 12 (on va arribar als 171 a les dues de la tarda), 13, 15, 16 17 i 18 de juliol.

Des d'aquest dilluns, la qualitat de l'aire ha estat «regular» per la situació anticiclònica, una situació que també es mantindrà avui.

L'ozó es troba de forma natural a l'estratosfera, la capa que ens protegeix de les radiacions de raigs ultraviolats, però també es pot trobar com a contaminant secundari en la troposfera (entre el sòl i 10 km d'altura), on es forma a partir de reaccions químiques entre contaminants primaris com els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils, tot i que necessiten una radiació solar intensa durant un període de temps prou llarg (un mínim de diverses hores) per formar l'ozó. En tot cas, recorda la Generalitat, a la troposfera és un dels gasos que pot tenir efectes per a la salut humana.

Els efectes adversos per a la salut


En aquest sentit, els nivells elevats poden provocar tos, irritacions a la faringe, el coll i els ulls i dificultats respiratòries com la gola seca. També poden agreujar l'asma, reduir la funció pulmonar i provocar una inflamació de les vies respiratòries, que generi símptomes respiratoris i una alteració del rendiment i poden provocar un increment de la mortalitat diària.

El 12 de juliol, ja es va emetre un avís per previsió de superació del llindar informant que els grups més sensibles eren les persones amb asma o malalties de les vies respiratòries o cardíaques, les que fan exercici a l'aire lliure, sobretot a les hores en què els nivells d'ozó són més alts, els infants i la gent gran. Com a mesura preventiva cal renunciar a fer esforços corporals a l'aire lliure que no siguin usuals, sobretot si produeixen fatiga i són de llarga durada.

A més, els municipis han de recomanar als centres d'ensenyament, establiments per a les persones grans i entitats que organitzen activitats per a infants o gent gran, que renunciïn a fer les activitats que suposin més esforços a l'aire lliure durant la previsió de superar el llindar d'informació (que la Generalitat estableix en 180 micrograms per metre cúbic).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook