Lassociació Dret a Morir Dignament (DMD) obrirà un punt d'informació fix a la ciutat de Girona el dia 7 de novembre. L'entitat, que fa uns mesos que també atén de forma regular a Figueres totes aquelles persones que estan interessades a saber com fer un testament vital i conèixer els seus drets i deures com a pacient, obrirà el punt d'informació a l'Hotel d'Entitats de Girona, al carrer de la Rutlla.

Aquest nou espai s'obrirà les tardes de cada primer dimarts de mes, de sis a vuit, i estarà atès per voluntaris de l'associació, que ofereix assessorament mèdic, jurídic i psicològic per encarar el final de la vida. L'entitat, que va néixer a mitjans dels anys 80, compta actualment amb una setantena de socis arreu de les comarques gironines.

Assessorament

Allà s'hi podrà trobar informació sobre l'associació i quins objectius persegueix, sobre els drets i deures dels pacients i també orientació a l'hora de fer el document de voluntats anticipades. Aquest document, que es pot registrar oficialment a través del Departament de Salut, permet manifestar la voluntat sobre les cures en la salut, rebutjar tractaments que contribueixin a allargar la vida o, si es regulés el dret a l'autanàsia activa, la voluntat de morir de forma ràpida i indolora.

«Assessorem les persones sobre com redactar el document i validar-lo oficalment, els informem que sempre es pot revocar i que, sobretot, és una oportunitat per plantejar el tema a la família, per tal que quan arribi el moment coneguin la voluntat del pacient i els passos a seguir», explica Enric Blavi, coordinador de l'associació DMD a Girona.