24 de octubre de 2017
24.10.2017

Les denúncies per violčncia masclista pugen un 12,3% el segon trimestre

Els processats per delictes relacionats amb la violčncia de gčnere s'incrementen en un 68,5% passant de 59 a 35 persones

24.10.2017 | 01:13

Més denúncies i més processats per violència masclista a les comarques de Girona. Aquesta és la principal conclusió del balanç del segon trimestre de l´any als jutjats de la província i que recull l´estadística de l'Observatori Contra la Violència Domèstica i de Gènere del Ministeri de Justícia.

Entre el mes d´abril i el mes de juny s´han registrat 572 denúncies mentre que durant l´any passat se´n van recollir 509. Això suposa un increment del 12,38% del nombre de casos que han entrat en seus judicials. Cal destacar que majoritàriament són denúncies que provenen de demandes que presenta la mateixa víctima (470) però també n´hi ha de familiars (3) i fruit de la intervenció directa de la policia (70).

L´estadística també mostra que s´han incrementat el nombre de processats per casos de violència de gènere. S´ha assolit la xifra 82 fets d´abril a juny mentre que l´any passat per aquest mateix període van ser-ne 59. Aquí cal destacar que se n´han absolt 23. I que pel que fa als condemnats, 27 són de nacionalitat espanyola mentre que 19 són estrangeres.

No volen declarar

Un aspecte també destacable és que entre abril i juny s´han donat 95 casos on la víctima de violència de gènere s'ha acollit a la dispensa de l'obligació legal de declarar, fet que ha suposa un increment de del 15,85% dels casos respecte a la xifra del mateix trimestre de l'any anterior. La majoria de les víctimes d´aquest any que han reunciart a declarar (55) eren dones de nacionalitat espanyola.

Aquest estudi també destaca que a les comarques de Girona hi ha hagut 547 dones víctimes de violència masclista entre abril i juny, quan el mateix trimestre de l´any passat en van ser 438. La xifra és lleugerament superior i cal destacar que de les 574, 334 tenen nacionalitat espanyola mentre que la resta, 213, eren estrangeres.

Com a resultat d´aquesta situació, als jutjats s´han sol·licitat diverses ordres i mesures cautelars. Cal destacar que aquestes també han patit un increment entre abril i juny si es compara amb el mateix període de l´any passat. S´ha passat de les 138 del 2016 a 154. Això representa una pujada del 11,59% de mesures cautelars sol·licitades per les víctimes. Cal destacar que les víctimes que han demanat la mesura, 98 eren espanyoles majors d´edat i una de menor. La resta, 55 eren estrangeres adultes. Pel que fa als denunciats, 100 eren espanyols i 54 estrangers.

Quant a la tipologia de mesures cautelars sol·licitades per les afectades de maltractaments cal destacar l´ordre d'allunyament. Aquesta ha pujat en un 60,8% passant de 46 sol·licituds el 2016 a les 74 d´enguany. També s´ha de destacar que de mesures de naturalesa penal també es demana molt la prohibició de comunicació. Durant el segon trimestre hi ha hagut 63 casos. Cal destacar que la majoria de casos en què se sol·licita aquests tipus de mesures són per persones que havien estat parella però sense haver-se casat (44,%) i la resta, 27,92% quan és la parella.

Pugen més a Espanya

Pel que fa a l´evolució de la violència de gènere a Espanya durant aquest segon trimestre, els jutjats han rebut 42.689 denúncies per violència de gènere, fet que suposa un increment interanual del 18% i que es troba per sobre de la mitjana gironina. En el mateix període de temps, s´han incrementat en tres punts el percentatge de sentències condemnatòries a maltractadors, que van representar el 67,2 % del total de sentències dictades.

L'estadística també reflecteix que un total de 40.366 dones figuren com a víctimes de violència de gènere a Espanya en el conjunt de les denúncies presentades en el segon trimestre de 2017. Aquesta dada suposa un increment del 20,7 %, ja que en el segon trimestre de 2016 les víctimes de violència de gènere van ser 33.440.

Entre abril i juny s´han sol·licitat 11.776 ordres de protecció en els diferents òrgans judicials. Un total de 10.242 ordres de protecció -que inclouen mesures de protecció i seguretat de les víctimes- s´han demanat als jutjats de violència sobre la dona i les altres 1.534 s´han sol·licitat als jutjats de guàrdia.

L'increment de sol·licituds d'ordres de protecció en els jutjats especialitzats respecte al mateix trimestre de 2016 va ser d'un 6,84%. Un 67,9 per cent de les ordres de protecció sol·licitades van ser adoptades, fet que suposa un increment d'un 4,2 % respecte del mateix trimestre de l'any passat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook