05 de desembre de 2017
05.12.2017

El Ministeri planteja valorar una segona llengua estrangera per entrar a la universitat

La comunitat educativa pot fer aportacions al projecte de l'ordre que regirà la selectivitat d'aquest curs fins l'11 de desembre

05.12.2017 | 13:08
Estudiants repassant abans de la selectivitat, el juny a Girona.

Les universitats podran tenir en compte la qualificació d'una segona llengua estrangera a elecció de l'estudiant, diferent de l'examinada en la part obligatòria de l'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (EBAU) o antiga Selectivitat, per millorar la nota d'admissió.

Així es recull en el projecte d'ordre pel qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'EBAU, així com les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes en el curs 2017-2018.

El Ministeri d'Educació ha penjat aquest projecte al seu web perquè la comunitat educativa pugui presentar aportacions abans de l'11 de desembre.

L'apartat sobre una segona llengua estrangera és una novetat respecte a la convocatòria del passat curs. No obstant això, en general, aquest projecte d'ordre és similar a l'ordre del curs passat i l'EBAU continua sent exclusivament obligatòria per a l'alumnat que vulgui accedir a la Universitat i no ho és –tal com assenyalava la Lomce en el seu dia– per obtenir el títol de Batxillerat.

El calendari

El document assenyala que, aquest curs, les proves han de finalitzar abans del 15 de juny de 2018 i la prova extraordinària, abans del 13 de juliol de 2018.

Els exàmens tractaran sobre les matèries generals del bloc d'assignatures troncals de segon curs de Batxillerat, corresponent a la modalitat escollida per a la prova i, si s'escau, de la matèria Llengua cooficial i Literatura. Els estudiants que vulguin millorar la seva nota d'admissió podran examinar-se d'almenys dues matèries d'opció del bloc d'assignatures troncals de segon curs.

En els seus procediments d'admissió, a més de la qualificació obtinguda en cada matèria d'opció del bloc d'assignatures troncals escollides per l'estudiant, les universitats també podran tenir en compte la d'alguna o algunes matèries generals pertanyents al bloc troncal segons modalitat i itinerari. «Així mateix, les universitats podran tenir en compte la qualificació d'una segona llengua estrangera a elecció de l'estudiant, diferent de l'examinada en la part obligatòria, a fi de millorar la nota d'admissió», diu el text publicat pel Ministeri d'Educació.

A l'EBAU del curs passat només s'especificava que l'alumnat que volgués millorar la seva nota d'admissió podria examinar-se d'almenys dues matèries d'opció del bloc de les assignatures troncals de segon curs.

D'altra banda, el projecte d'ordre per a aquest curs estableix que es farà una prova per a cada matèria objecte d'avaluació, cada prova –amb una durada de 90 minuts– constarà d'un mínim de 2 i un màxim de 15 preguntes; hi podrà haver preguntes de test. Les administracions podran realitzar, així mateix, qüestionaris de context que «seran en tot cas anònims» –especifica.

L'EBAU durarà un màxim de 4 dies i de 5 en aquelles administracions amb llengua cooficial.

La qualificació per a l'accés a la Universitat es calcularà ponderant un 40% la qualificació de la prova i un 60% la qualificació final de l'etapa. S'entén que es reuneixen els requisits d'accés a la Universitat quan el resultat sigui igual o superior a cinc punts.

Història de la Filosofia deixa de ser obligatòria

A Catalunya, el Consell Interuniversitari va informar al setembre que el 2018 es mantindrà l´estructura bàsica de les Proves d´Accés a la Universitat. Ara bé, per adaptar-se a la Llei Wert (Lomce), se suprimirà Història de la Filosofia de la fase comuna i obligatòria dels exàmens, de manera que només es podrà triar a l´específica –que és voluntària i per pujar nota
Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema