28 de desembre de 2017
28.12.2017

Girona registra més emissió per càpita de CO2 que Barcelona

Cada habitant de la província gironina va produir 5,7 tones de gasos d'efecte hivernacle en compraració amb els 4,5 dels barcelonins el 2015 · L'emissió total ha disminuït els darrers anys

31.12.2017 | 11:19

La província de Girona ha superat la de Barcelona pel que fa a l'emissió per càpita de gasos d'efecte hivernacle (GEH). Així ho avalen les dades de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), que es van fer públiques ahir i que revelen que la província de Girona va enviar a l'atmosfera durant l'any 2015 un total de 4,3 milions de tones de CO2, o el que vindrien a ser 5,7 tones per càpita.

Aquesta xifra supera la de la província de Barcelona, on malgrat ser la demarcació més poblada de Catalunya i que concentra una bona part de la indústria, amb un total de 24,9 milions de tones de CO2, cada habitant en genera una xifra de 4,5 tones.

Desglossant les dades de la província de Girona, la major part de producció de CO2 deriva del transport, concretament en un 37%. Pel que fa a la resta de factors, un 20% deriva de la indústria, seguida de l'agricultura i la ramaderia (19%), els residus (8%), residencial (6%), serveis (5%) i finalment l'energia, que només comptabilitzava un 1%. Pel que fa al total produït, la demarcació se situa a la cua de tot Catalunya, on Barcelona lidera la llista amb 24,9 milions de tones, Tarragona amb 10,1 i Lleida amb 4,3; la mateixa xifra que la província gironina.

Tot i aquestes dades, cal dir que el balanç general és força optimista, ja que l'emissió de CO2 s'ha anat reduint de manera progressiva des de l'any 2005. Fa 10 anys les comarques de Girona van produir 5 milions de tones de CO2, un 14% menys que el 2015, amb un únic repunt el 2012, quan la xifra va pujar una mica en comparació amb l'any anterior. Pel que fa a l'àmbit català, el mateix informe assenyala que les emissions s'han anat estabilitzant els darrers anys, malgrat que el 2015 van sofrir un lleuger augment del 0,8%, amb un increment de 0,3 milions de tones en relació al 2014.

Bons resultats a Catalunya

Es consideren emissions difuses aquelles que corresponen a les activitats no incloses en el règim del comerç de drets d'emissió, com el transport, els residus, l'agricultura, els serveis, l'energia o la indústria no regulada. En l'àmbit català aquestes van representar el 2015 un 67% del total –29 milions de tones de CO2–, descendint gairebé un 2% l'últim any avaluat, amb 547 milers de tones menys que l'any precedent. El motiu de la baixada d'aquestes emissions es basa, en bona part, en la caiguda d'un 18% –equivalent a 1 milió de tones de CO2– en l'àmbit industrial no regulat, a causa de la reducció dels gasos fluorats, un efecte directe de l'impost sobre aquests gasos que ha provocat que el sector de la refrigeració i de l'aire condicionat hagi dut a terme inversions en altres alternatives. Tot i aquesta reducció global en els sectors no regulats, les emissions en l'àmbit de transport van registrar un increment del 4%. Les emissions provinents de les instal·lacions sotmeses a la Directiva de comerç de drets d'emissió van suposar el 2015 el 32% del total, amb 14,1 milions de tones de CO2. La resta d'emissions, l'1% eren de l'aviació.

Les emissions de GEH per habitant han anat disminuint des de 1990. Així les emissions per càpita durant el 2015 van ser de 5,9 tones de CO2 a Catalunya, molt inferiors als valors del conjunt de l'Estat, que eren de 7,2, i als d'Europa, que van arribar al 8,5.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema