L'Institut Català de la Salut (ICS) està implantant en els seus hospitals un sistema de gestió transversal basat en processos clínics, que permet agilitar la feina dels professionals, reduir errors i millorar l'atenció als pacients. El model, amb què treballen hospitals com el Josep Trueta de Girona, la Vall d'Hebron o l'Arnau de Vilanova de Lleida, suposa una nova organització de les tasques dins dels centres sanitaris, que gira al voltant de les necessitats de les persones que pateixen una malaltia, des que se'ls diagnostica fins que acaba el procés assistencial. Aquesta manera d'actuar suposa situar el pacient en el centre del sistema, així com deslligar l'atenció clínica de la manera com els professionals s'organitzen funcionalment, en serveis i unitats assistencials.

La gestió per processos implica la identificació del flux de treball i de les variables que intervenen en cada procés. Amb aquestes dades, es redissenya la manera com es recull i es mostra la informació a l'estació clínica de treball, que és l'aplicació informàtica on s'emmagatzemen les informacions referents als diagnòstics, les proves complementàries i els tractaments, que són les que conformen la història clínica dels pacients.

Trenta processos

Als hospitals de l'ICS l'estació clínica principal s'anomena ARGOS i està connectada amb la plataforma d'atenció primària ECAP i amb les altres estacions clíniques de la institució, així com amb la història clínica compartida a Catalunya (HC3).

En aquest moment, a ARGOS ja s'han adaptat més de trenta processos al nou sistema. S'ha començat pels que són més complexos i exigeixen més coordinació entre professionals, com malalties oncològiques i les afeccions cròniques més freqüents.

No tots els hospitals de l'ICS treballen amb tots els processos. Al Trueta actualment funciona el procés de diabetis mellitus, el d'ictus i el d'hemodiàlisi i de cara a principis d'aquest any es posaran en marxa el de càncer de mama i el de continuïtat assistencial primària-hospital.

Amb el sistema que s'està implantant, el professional veu a la pantalla de l'ordinador només les variables que són rellevants per al procés clínic que està abordant, tant els indicadors de diagnòstic, com les proves complementàries que s'hi apliquen i els tractaments que hi estan indicats (farmacològics, quirúrgics, radiològics, de rehabilitació, etc.).

El professional només veu a la pantalla la informació que es refereix a l'acció que està realitzant amb el pacient. Així, s'estalvia haver de buscar a tota l'aplicació els camps que li interessa emplenar.

El sistema és capaç d'escriure el curs clínic de manera automàtica. Això estalvia al professional haver de redactar la història clínica en un camp de text, atès que ja hi consten peticions i resultats que s'han introduït en un altre lloc de l'estació clínica.