La xarxa d'atenció a la salut mental . En total, els centres que integren la xarxa van atendre 5.103 persones, el que va requerir 28.200 visites entre primeres consultes, successives i grupals, segons les dades facilitades per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), que gestiona l'atenció a la salut mental a la demarcació.

El primer centre gironí d'atenció a la salut mental infantojuvenil va obrir fa 25 anys al Puig d'en Roca, un aniversari que l'IAS celebra aquesta setmana amb una jornada per a professionals.

L'any de l'obertura, el 1992, aquell centre va registrar 373 primeres visites, per les més de 2.000 que realitza actualment la xarxa. A més de multiplicar el nombre de pacients atesos gràcies al desplegament territorial -ara cada comarca disposa d'un d'aquests centres que es dediquen a la valoració i al tractament dels trastorns físics dels pacients de fins a 18 anys-, també ha crescut la complexitat de l'assistència i ha canviat el perfil dels casos tractats.

Segons detalla la psicòloga Maite Pi, cap del centre de salut mental infantojuvenil de Girona i Pla de l'Estany, la tendència en aquests anys ha estat una reducció progressiva de l'atenció als trastorns emocionals i un augment dels trastorns de conducta com a motiu principal de consulta. «Això es deu, possiblement, a què el patiment aflora d'una altra manera i a què els trastorns emocionals també es detecten, i en algun cas es tracten, en l'àmbit de l'atenció primària, gràcies al programa de suport de salut mental en el CAP», afirma la psicòloga.

Així, l'any 2017, els diagnòstics més freqüents tractats als centres de salut mental infantil i juvenil van ser els trastorns adaptatius (1.084 casos), els trastorns per dèficit d'atenció (749), per ansietat (659) i trastorns de conducta alimentària (341). L'experta aclareix, però, que l'increment estadístic dels trastorns per dèficit d'atenció no es deu al fet que n'hi hagi més, sinó a què es detecten més a través d'espais com l'escola.

I és que els casos que arriben a aquest servei de caràcter ambulatori ho fan derivats d'altres serveis de salut, serveis socials, justícia o l'escola i l'atenció es treballa no només tenint en compte el pacient, sinó també el medi en el qual es manifesta el patiment, com el centre educatiu o l'escola.

Al parc hospitalari de Salt

A més dels centres de salut mental, la xarxa també compta amb l'Hospital de Dia d'Adolescents i la Unitat de Referència per Psiquiatria Infantil i Juvenil al parc hospitalari Martí i Julià de Salt

L'Hospital de Dia d'Adolescents, la unitat d'hospitalització parcial que atén joves de 12 a 18 anys amb trastorns mentals que requereixen un tractament ambulatori intensiu, va atendre l'any passat 83 menors, dels quals 68 eren casos nous.

L'equipament disposa de 25 places per atendre adolescents que pateixen patologies com els trastorns de conducta alimentària, trastorns psicòtics i de l'espectre autista, trastorns de l'humor, trastorns neuròtics greus i patologies en l'ordre de la personalitat. El 80% dels adolescents tractats el 2017 tenien entre 12 i 15 anys, i del conjunt, prop de la meitat pateixen un Trastorn de la Conducta Alimentària.

Pel que fa a la Unitat de Referència per Psiquiatria Infantil i Juvenil, que està dirigida a persones que requereixen un estudi diagnòstic i de tractament amb una atenció acurada les 24 hores del dia, va comptabilitzar 101 ingressos.Aquest dispositiu disposa de 14 llits, va tenir un índex d'ocupació Els principals motius d'ingrés han estat en un 28% risc de suïcidi (gest autolesiu i/o temptativa), un 22% són trastorns de conducta, un 20% trastorns de conducta alimentària i un 16% trastorns psicòtics.