23 de gener de 2018
23.01.2018

L'ús de tauletes digitals a les escoles i els instituts catalans es duplica en dos cursos

Els ordinadors estan més presents a les aules ordinàries que a les d'informàtica. El 74,6% té ús docent i un 13,7% l'utilitza el professorat

23.01.2018 | 11:09
Una nena utilitzant un Ipad en una classe.

La presència de tauletes digitals als centres educatius catalans s'ha duplicat en dos cursos, passant del 2,8% el curs 2014-2015 al 7,7% en el 2016-2017, segons les dades de l'Estadística dels equipaments i els usos de les TIC en els centres escolars de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat.

Els ordinadors de sobretaula continuen sent els dispositius més presents als centres, amb un 57,7%, seguit dels portàtils, amb un 32,9%; les tauletes, amb un 7,7% –percentatge que s'eleva al 13,1% en els centres privats–, i els Chromebooks, amb un 1,7%.

La presència de les tablets en els centres educatius públics és més gran a Primària, on és del 8,2%, que a Secundària, amb un 2%, per un ús global en el sistema públic del 5,2%.

El director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa de la Generalitat, Martí Barberà, va assegurar que les tablets i els Chromebooks són unes «eines de futur» amb les noves metodologies pedagògiques, sobretot a Primària.

Un 74,6% dels ordinadors té un ús docent en els centres catalans, un 13,7% és per a usos propis del professorat, un 5,9% per a usos administratius i el 5,9 restant, per a altres usos.

El 31,3% dels ordinadors estan ubicats en aules habituals de classe; el 30,4% en aules d'informàtica; el 6,9% en dependències administratives; el 12,7% en altres dependències; i el 18,7% no té una ubicació definitiva.

Barberà va ressaltar la presència d'ordinadors a l'aula habitual, fruit de la renovació pedagògica, que arriba al 37,3% a l'educació Primària dels centres públics: «Estem en la línia que vagin cap a l'aula», va explicar el responsable del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

Un 96,8% dels centres catalans disposa de pàgina web, un 96% té wifi amb accés a Internet i un 51,4% no disposa de cap servei d'Entorn Virtual d'Aprenentatge (EVA).


Ús de telèfon mòbils

Respecte a l'ús de telèfons mòbils, en un qüestionari de pregunta múltiple, el 61,3% dels centres de Primària i de Secundària catalans permeten el seu ús en moments puntuals, mentre que un 19,5% l'avala el zones assenyalades, un 19,8 % ho permet al pati i un 36,7% només per a finalitats educatives.

Un 12,7% dels centres enquestats no permet la utilització de mòbils –11,7% en el sector públic i 14,5% en el privat– i en un 17,3% dels centres no permet de portar-ne –un 22,9% en els centres públics–; entre aquells que no permeten portar-lo, a la Primària d'escoles públiques és del 54%.

Barberà va admetre que el mòbil és una eina amb «molt potencial» educatiu, però que el Departament està estudiant el seu ús a l'aula.

En els centres públics d'ESO, l'ús del mòbil amb finalitats educatives se situa en el 84,2%, a Batxillerat en el 73,8%, a la Formació Professional de grau mitjà en el 35,9% i en l' FP de grau superior en el 28,5%

Pel que fa a la implantació del pla de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC), un 30,5% dels centres catalans el té redactat, un 53,3% es troba en fase d'elaboració i un 16,2% el té sense iniciar.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook